Posts Tagged ‘Aculepeira ceropegia’

Godt funn

Den 29. mai håvet jeg på og i kanten av ei myr ved Breiset nord i Sauherad kommune, Telemark. Ved å slå håven oppunder furukvister fanget jeg hjulveveren Aculepeira ceropegia. Arten er rødlistet som sårbar (VU). Les videre

Reklamer