Segestriidae

Seksøyede traktedderkopper

 ***

Vi har 1 art i Segestriidae-familien i Norge. Her følger en oversikt over hvilke norske arter vi har i denne familien, og evt. arter man i tillegg kan forvente å finne (blå farge). For begge kjønn av hver art, angis dato og månedstall for den perioden de finnes som voksne individer. Grunnlaget for tidsangivelsene er hentet fra Sven Almquists bøker ”Swedish Araneae“.

***

Mrk.: Almquists leg formula viser forskjell mellom kjønnene for S. senoculata. Mens hannen har beinformelen 1234, har hunnen 1243.

***

  • Artsnavn:                                    Voksen  ♂                Voksen ♀
  • Species:                                         Adult      ♂                 Adult     ♀
  • ______________________________________________
  • Segestria bavarica.                    25/05 – 31/08          01/06 – 30/09
  • S. senoculata.                               all year                         all year
  • ____________________________________________________

 Disse artene finner du bilde av her:

  • Segestria senoculata.

*** 

%d bloggere liker dette: