Salticidae

Hoppeedderkopper

***

Vi har 32 arter i Salticidae-familien i Norge, fordelt på 16 slekter. Her følger en oversikt over hvilke norske arter vi har i denne familien, og evt. arter man i tillegg kan forvente å finne (blå farge). For begge kjønn av hver art, angis dato og månedstall for den perioden de finnes som voksne individer. Grunnlaget for tidsangivelsene er hentet fra Sven Almquists bøker ”Swedish Araneae“.

***

 • Artsnavn:                                    Voksen  ♂                Voksen ♀
 • Species:                                         Adult      ♂                 Adult     ♀
 • ______________________________________________
 • Aelurillus v-insignitus.           01/05 – 31/07          15/05 – 30/09
 • Ballus chalybeius.                      01/05 – 31/07          01/05 – 31/07
 • Dendryphantes hastatus.       25/05 – 30/06          01/06 – 31/07
 • D.  rudis.                                         15/05 – 10/09           15/05 – 30/09
 • Euophrys frontalis.                   01/04 – 10/07           01/04 – 31/10
 • Evarcha arcuata.                       25/04 – 31/07           01/05 – 15/09
 • E. falcata.                                      01/04 – 30/09           15/04 – 15/10
 • E. laetabunda.                             01/05 – 31/07           01/05 – 31/07
 • Heliophanus aeneus.                25/05 – 31/07           25/05 – 31/07
 • H. auratus.                                    01/06 – 31/07           01/06 – 31/07
 • H. cupreus.                                   25/04 – 10/07           01/05 – 15/09
 • H. dampfi.                                                       spring & summer
 • H. dubius.                                      01/05 – 31/07           15/05 – 15/09
 • H.  flavipes.                                   15/05 – 15/07           15/05 – 15/09
 • Marpissa muscosa.                    15/05 – 31/08           25/05 – 15/09
 • M. radiata.                                    15/05 – 15/10            25/05 – 31/10
 • Myrmarachne formicaria.    25/05 – 10/09            25/05 – 10/09
 • Neon levis.                                    25/05 – 15/08            25/05 – 15/08
 • N. reticulatus.                             all year                          all year
 • N. robustus.                                 15/04 – 30/06            15/04 – 15/10
 • N. valentulus.                              15/05 – 30/06           15/05 – 31/08
 • Pellenes lapponicus.                 01/06 –                         01/06 –
 • P. tripunctatus.                           15/05 – 30/06           15/05 – 10/09
 • Phlegra fasciata.                        01/05 – 31/08           15/05 – 10/09
 • Pseudeuophrys erratica.        15/05 – 30/06            25/05 – 30/09
 • Salticus cingulatus.                  15/05 – 31/07            25/05 – 15/09
 • S. scenicus.                                   01/05 – 15/07            15/05 – 15/09
 • S. zebraneus.                                15/05 – 15/08            25/05 – 15/09
 • Sibianor aurocinctus                25/05 – 25/08           all year
 • S. larae                                            25/05 – 31/08           25/05 – 31/08
 • Sitticus caricis.                           01/05 – 15/10             15/05 – 31/10
 • S. distinguendus.                        15/05 – 31/07             25/05 – 31/08
 • S. floricola.                                    15/05 – 31/08             25/05 – 31/08
 • S. pubescens.                                15/05 – 31/08             all year
 • S. saltator.                                     15/05 – 30/06            15/05  – 31/07
 • S. saxicola.                                     no data
 • S. terebratus.                                15/05 – 31/08           15/05 – 31/08
 • S. zimmermanni.                         01/06 – 31/07          01/06 – 31/07
 • Synageles hilarulus.                   01/05 – 31/07          01/05 – 31/07
 • S. venator.                                      15/05 – 30/06          25/05 – 30/09
 • Talavera aequipes.                    01/05 – 10/09          all year
 • T. petrensis.                                   15/05 – 30/06          25/05 – 31/08                                   
 • T. thorelli.                                       01/05 – 31/07          01/05 – 31/07
 • ____________________________________________________

Disse artene finner du bilde av her:

 • Aelurillus v-insignitus.
 • Ballus chalybeius.
 • Evarcha arcuata.
 • Evarcha falcata.
 • Heliophanus cupreus.
 • Heliophanus dampfi.
 • Heliophanus dubius.
 • Heliophanus flavipes.
 • Marpissa muscosa.
 • Neon levis.
 • Neon reticulatus.
 • Phlegra fasciata.
 • Pseudeuophrys erratica.
 • Salticus cingulatus.
 • S. scenicus.
 • Sitticus zebraneus.
 • Sitticus caricis.
 • Sitticus floricola. 
 • S.pubescens.
 • S. terebratus.

***

Slekt: Aelurillus

***

Slekt: Ballus

***

Slekt: Evarcha

 

***

***

Slekt: Heliophanus

***

***

***

***

Slekt: Marpissa

***

Slekt: Neon

***

***

Slekt: Phlegra

***

Slekt: Pseudeuophrys

 

***

Slekt: Salticus

***

***

***

Slekt: Sitticus

***

***

%d bloggere like this: