Pholcidae

Langbeinede kjelleredderkopper

***

Vi har 2 arter i hver sin slekt i Pholcidae-familien i Norge. Her følger en oversikt over hvilke norske arter vi har i denne familien, og evt. arter man i tillegg kan forvente å finne (blå farge). For begge kjønn av hver art, angis dato og månedstall for den perioden de finnes som voksne individer. Grunnlaget for tidsangivelsene er hentet fra Sven Almquists bøker ”Swedish Araneae“.

***

  • Artsnavn:                                    Voksen  ♂                Voksen ♀
  • Species:                                         Adult      ♂                 Adult     ♀
  • ______________________________________________
  • Pholcus phalangioides             01.05-31.09              all year
  • Psilochorus simoni.                    all year                       all year
  • ____________________________________________________

Disse artene finner du bilde av her: Ingen funn.

%d bloggere liker dette: