Philodromidae

Trespringere

***

Vi har 16 arter i Philodromidae-familien i Norge, fordelt på 3 slekter. Her følger en oversikt over hvilke norske arter vi har i denne familien, og evt. arter man i tillegg kan forvente å finne (blå farge). For begge kjønn av hver art, angis dato og månedstall for den perioden de finnes som voksne individer. Grunnlaget for tidsangivelsene er hentet fra Sven Almquists bøker ”Swedish Araneae“.

 • Artsnavn:                                    Voksen  ♂                Voksen ♀
 • Species:                                         Adult      ♂                 Adult     ♀
 • ______________________________________________
 • Philodromus aureolus.            15/05 – 31/07           25/05 – 10/09
 • P. cespitum.                                  15/05 – 10/08          25/05 – 30/09
 • P. collinus.                                     01/05 – 31/07          15/05 – 10/10
 • P. dispar.                                        15/05 – 15/07          15/05 – 15/08
 • P. emarginatus.                          15/05 – 15/07          25/05 – 30/09    
 • P. fuscomarginatus.                 25/04 – 15/07          01/05 – 31/08
 • P. histrio.                                      01/05 – 30/06          01/05 – 15/07
 • P. margaritatus.                        15/05 – 30/06          25/05 – 10/10
 • P. rufus.                                          15/05 – 15/08          15/05 – 15/08
 • Thanatus arcticus.                    15/05 – 15/08          15/05 – 15/08
 • T. arenarius.                                01/05 – 30/06         01/05 – 31/07
 • T.  atratus.                                    01/05 – 31/07          01/05 – 31/07
 • T. formicinus.                              15/04 – 31/08          15/04 – 31/08
 • T. striatus.                                    15/05 – 30/06          15/05 – 31/07
 • Tibellus maritimus.                  01/05 – 15/08          01/05 – 15/09
 • T. oblongus.                                 15/05 – 10/09          25/05 – 31/10
 • ___________________________________________________

Disse artene finner du bilde av her:

 • Philodromus aureolus.
 • Philodromus cespitum.
 • P. collinus.
 • P. dispar.
 • P. fuscomarginatus.
 • P. margaritatus.
 • Thanatus formicinus.
 • T. striatus.
 • Tibellus oblongus.

***

Slekt: Philodromus

***

***

Slekt: Thanatus

***

Slekt: Tibellus

Thanatus striatus og Tibellus oblongus er til forveksling like som unge og juvenile individ. Et kjennetegn de kan skilles på, er at Tibellus oblongus har tre par torner ventralt på tibia I.

%d bloggere liker dette: