Oxyopidae

Gaupeedderkopper

***

Vi har 1 art i Oxyopidae-familien i Norge. For begge kjønn angis dato og månedstall for den perioden de finnes som voksne individer. Grunnlaget for tidsangivelsene er hentet fra Sven Almquists bøker ”Swedish Araneae“.

  • Artsnavn:                                    Voksen  ♂                Voksen ♀
  • Species:                                         Adult      ♂                 Adult     ♀
  • ______________________________________________
  • Oxyopes ramosus.                      25/05 – 10/11           25/05 – 10/11
  • ____________________________________________________

Arten finner du bilde av her:

  • Oxyopes ramosus.

***

Oxyopes ramosus, eller Gaupeedderkopp, er ifølge registreringer som er gjort en sjelden art i Norge. Det ble gjort to funn i 1877,  ved Drammen og nær Oslo, og nylig ett funn nær Kristiansand i 2006. Mitt funn i Bø kommune, Telemark, 12. mai 2010,  er således det fjerde funnet totalt, og det andre funnet i nyere tid. Edderkoppen ble fanget på røsslyng nær elv, og den er kategorisert som sårbar (VU) på rødlista fra 2006. Les mer på Artsdatabankens og Kjetil Åkras faktaark her.

Oppdatering:

Mange funn fra flere edderkoppjegere ulike steder i Sør-Norge i løpet av sommeren 2010, har endret bildet når det gjelder forekomst av gaupeedderkoppen. Den ser ut til å være livskraftig og godt utbredt, og det er nå tvilsomt om den hører hjemme på rødlista. En gledelig utvikling.

%d bloggere liker dette: