4 norsk artsliste

Norwegian Spiders

Norske edderkopper

*

Magne Farlund.

___________________________________________________________________________

Siste oppdatering for funn av nye arter 10. oktober, 2019.

***

Harald Løvbrekke fikk tilsendt en Segestria florentina høsten 2019 som har kommet inn med fruktimport fra Italia. Funnet på Hana i Sandnes.

***

Kjell Magne Olsen fanget hoppeedderkoppen Synageles venator i malaisetelt ved motocrossbanen i Magnor, Eidskog, Hedmark, 14.06.–26.07.2018.

***

Arne Fjellberg rapporterte 22. november om to arter som er samlet inn av planteimportører og identifisert av ham. Artene er Cryptachaea blattea, fam. Theridiidae, og Ero aphana, fam. Mimetidae.

***

Den 12. mai 2018 fant Harald Løvbrekke en Mermessus trilobatus på Sandbekk, Rogaland.

***

Den 6. august 2016 fant Harald Løvbrekke en Tetragnatha nigrita i Egersund, Rogaland.

***

I mai-juni 2014 fellefanget Kjell Magne Olsen Xysticus robustus ved Gunnarshelle i Tokke, Telemark.

***

Antall identifiserte arter er 630 + 16.

***

The norwegian checklist was updated 28th of May 2018

according to Platnicks World Spider Catalog.

___________________________________________________________________________

This is a continously updated checklist for norwegian spiders. Those species written in red are redlisted in Norway. Those written in green are spieces we have found once or just a few times, and these are probably not able to reproduce outdoor, or not at all, in Norway. We assume the green-listed spieces were brought here as blind-passengers.  Those written in  blue are species our conservator Kjetil Åkra has listed as species expected to be here, but yet not found.

To make this checklist I used conservator Åkras checklist  from 2000 and updated it according to later changements and registrations, and to Norman I. Platnicks The World Spider Catalog, Version 11.0, the 23th of December 2010.

 You are welcome to give comments or ask questions about this checklist (page down). I may not have all the  answers, but then I’ll ask our conservator to reply.

***

Denne siden er ment å vise alle registrerte og godkjente edderkoppfunn i Norge, og den skal til enhver tid holdes oppdatert så godt det lar seg gjøre. Listen er ordnet alfabetisk på latinske familienavn, og også på slekts- og artsnavn under den enkelte familie. Det er tatt utgangspunkt i konservator K. Åkras artsliste fra 2000.

Arter som har rød skrift, har sårbare bestander og er utsatt eller truet. Bokstavene bak den enkelte rødlistede art, viser i hvilken grad arten er truet. Arter med grønn skrift er arter som er funnet en eller flere ganger i Norge, men som man antar ikke reproduserer ute i norsk natur eller kan overleve utendørs. Disse telles ikke med som norske arter. Arter med blå skrift representerer arter man med stor sannsynlighet forventer å finne i Norge (telles ikke). Per i dag viser Artsdatabankens liste 562 (2006) edderkopparter, men den vil bli oppdatert i 2010, både med flere arter og justering av kategori for noen av dagens truede arter. Min liste inneholder per i dag (23. desember, 2010) 590 arter.

Følgende endringer er gjort etter samtale med K. Åkra 05.01.2010:

Linyphiidae.

 • Agyneta tenera er flyttet til annen slekt og heter nå Meioneta mollis.
 • Centromerus aequalis heter nå C. brevivulvatus.
 • Erigonidium graminicola er flyttet til annen slekt og heter nå Hylyphantes graminicola.
 • Minyrioloides insignis er flyttet til annen slekt og heter nå Baryphyma insigne.

Salticidae.

 • Talavera poecilopus er nå av Platnick beskrevet som nomina dubia (= tvilsomt navn) og strykes fra listen.

Ny oppdatering 25.02.2010:

Roy E. Wraanes fant i 2009 en Linyphiidae, Bolyphantes punctulatus, i Finnmark. Den nye arten er nå bekreftet, og første nye funn for 2010 er registrert. Også denne arten sto på Åkras liste over forventede arter i Norge. Lista har nå 565 arter. Jeg har som med andre nye arter midlertidig plassert den i rødlistekategorien DD. Dette vil bli justert når ny rødlistekategorisering foreligger.

Ny oppdatering 26.02.2010:

En Sitticus ranieri ble funnet nær Stabbursdalen Nasjonalpark av Arild Tangerud 7. juli 2007. Funnet er ikke blitt registrert før nå i 2010 og går inn som ny art i år.  Jeg har som med andre nye arter midlertidig plassert den i rødlistekategorien DD. Dette vil bli justert når ny rødlistekategorisering foreligger. Antall arter på lista er nå 566.

Ny oppdatering 01.03.2010:

Under gjennomgang av tidligere innsendt materiale, har Kjetil Åkra i Kai Berggrens samlinger fra Sørlandskysten, mai 2007, identifisert en ny Araneidae for Norge; Araneus triguttatus. Det innebærer at vi nå har registrert 34 arter av familien Hjulspinnere, og at totalt antall arter er 567.

Ny oppdatering 02.04.2010:

Via beskjed fra Glenn H. Morka er en Amaurobiidae, Arctobius agelenoides, registrert fra funn i Finnmark (2002). Funnene ble gjort av L. O. Hansen og Helge Rinden. Totalt antall er nå 568.

Ny oppdatering 08.04.2010:

Opplysninger på artsobservasjoner, opplyst om av Åkra på Edderkoppkrokens forum, viser at arten Pholcus phalangioides (familie Pholcidae) først ble funnet av O. Ingebrigtsen og E. Hauge i 2003, og senere av Atle Ivar Olsen i Nesna kommune, Nordland, 12. desember 2009. Da har vi 569 arter på den norske sjekklista.

Ytterligere to arter i Linyphiidae-familien ble nevnt på Edderkoppkrokens forum. Et funn av Erling Hauge; Flagelliphantes bergstroemi, og et funn publisert i en NINA-rapport fra 2008; Trichopterna cito. Begge funn er halvoffisielle, men ifølge Åkra er det ingen usikkerhet knyttet til identitetene. Begge artene sto på Åkras liste over forventede arter i Norge. Antall registrerte arter er nå 571.

Ny oppdatering 05.05.2010:

Den 29. april fant Glenn Halvor Morka en Pardosa saltans på Mo i Gjerstad, Aust-Agder. Arten kan vise seg å være vanlig i sørlig halvdel av landet, men kan ha blitt forvekslet eller feilidentifisert som P. lugubris. Antall arter er nå 572.

Ny oppdatering 06.05.2010:

Den 18. april fant Kjetil Åkra en Emblyna mitis på sitt kontor på Storsteinnes i Midt-Troms. Et oppsiktsvekkende funn i skandinavisk sammenheng. Antall arter er nå 573.

Ny oppdatering 19.05.2010:

Den 18. mai fant Glenn Halvor Morka en Lathys humilis i Gjerstad. En ny art og en ny slekt for den norske Dictynidae-familien. Det er gjort funn innendørs av arten tidligere, i en blomsterpotte, men dette er første funn i norsk natur. Antall arter er nå 574.

Ny oppdatering 06.06.2010:

Den 05. juni fant Glenn Halvor Morka en Zelotes exiguus i Gjerstad. En ny art som sto på Åkras liste over forventede arter i Norge. Antall arter er nå 575.

Ny oppdatering 14.07.2010:

Den 24. juni fant Glenn Halvor Morka og Annie Antonsen en Dipoena braccata under en sørlandsekspedisjon ledet av Kjetil Åkra. Funnet ble gjort nær Nistevåg, nordøst for Risør. Antall arter er nå 576.

Ny oppdatering 10.08.2010:

Den 31. juli fant Arne Fjellberg en Enoplognatha serratosignata på Hjelle i Dovre. Et svært oppsiktsvekkende funn. Arten er ikke tidligere funnet i Fennoskandia. Antall arter er nå 577.

Ny oppdatering 01.09.2010:

Arne Fjellberg fant i slutten av august Troxochrus cirrifrons, en tidligere underart av T. scabriculus som nå har fått eget navn (jfr. Platnick). Funnet ble gjort ved strendene på Hvasser, Tjøme. Ifølge Åkra er arten med stor sannsynlighet funnet tidligere på Tjøme ved tre andre lokaliteter (av Hauge, Andersen) og registrert som T. scabriculus. Antall arter er nå 578.

Ny oppdatering 09.09.2010:

Magne Farlund fant den 08.09.2010 en hunn av Ero cambridgei (fam. Mimetidae) vest i Sauherad kommune, nær kommunegrensen til Bø kommune, Telemark. Antall arter er nå 579.

Ny oppdatering 20.09.2010:

Feilmelding: Jeg har oppdaget en tellefeil for familien Linyphiidae. Vi har nå 255 Linyphiidae-arter, og et samlet antall arter på 580.

Ny oppdatering 23.09.2010:

Arne Fjellberg fanget en Zora armillata på Tjøme 22.09.2010.  Arten sto på Åkras liste over forventede arter. Antall arter er  nå 581.

Ny oppdatering 09.10.2010:

Den 07.10 fant jeg et adult par av Mastigusa macrophthalma på Folkestadmogane i Bø, Telemark. Arten er ikke tidligere registrert i Norge, men det skyldes feilidentifisering og forveksling med Mastigusa viaria. Det er nå usikkerhet om hvorvidt vi faktisk har M. viaria i Norge. Tidligere funn vil bli sjekket for å finne det ut. Enn så lenge skriver vi 582 arter.

Ny oppdatering 11.10.2010:

Den 10.10 fant Glenn Halvor Morka en Zora silvestris på Folkestadmogane i Bø. Denne arten sto ikke oppført som forventet på Åkras liste. Antall arter er nå 583.

Ny oppdatering 19.10.2010:

Det diskuteres om Parapelecopsis nemoralis og P. nemoralioides skal ses på som 1 eller 2 ulike arter, da forskjellen så langt består i ulike biotopvalg, der sistnevnte knyttes til kystnære strøk. Platnick opererer med begge artene i verdenskatalogen, så Åkra velger å følge Platnick inntil endringer evt. skjer. Vi har nå 584 arter.

Ny oppdatering 06.12.2010:

Den 29. april 2009 fant Harald Løvbrekke linyphiiden Aphileta misera på Æsan, Eigersund kommune, Rogaland. (Arten er medregnet i totalantallet men funnet er beklageligvis ikke blitt notert under oppdateringene).

Ny oppdatering 09.12.2010:

Den 2. august 2010 fant Arne Fjellberg linyphiiden Estrandia grandaeva på Robølstøl, Vestre Slidre. Arten sto på Åkras liste over forventede arter. Vi har nå 585 registrerte arter i Norge.

Ny oppdatering 14.12.2010:

Den 3. juni 2010 fant Arne Fjellberg linyphiiden  Diastanillus pecuarius ved Hjellåa sør for Dombås, Dovre. Arten er ny for Nord-Europa, kjent fra de franske pyreneene samt fra fjellstrøk i Østerrike.Vi har nå 586 registrerte arter.

Ny oppdatering 15.12.2010:

Den 19. mai 2010 fant Arne Fjellberg linyphiiden Centromerus semiater ved bredden av Fiskumvannet i Øvre Eiker. Linyphiiden sto på Åkras liste over forventede arter. Vi har nå 587 registrerte arter.

Ny oppdatering 17.12.2010:

Den 19. september fanget Arne Fjellberg en Theridiosoma gemmosum ved tjernet Kjynna på Tjøme. Arten tilhører familien Theridiosomatidae som er en ny familie for Norge. Vi har nå 588 registrerte arter.

Ny oppdatering 22.12.2010:

 Den 7. august 2010 fanget Glenn Halvor Morka og Annie Antonsen linyphiiden Oreoneta sinuosa ved Sirkelvatnet mot Bjørnefjell. (Roy E. Wraanes har også gjort funn av arten i Trollhetta, Gamvik, Finnmark, den 25.august 2010). Vi har nå 589 registrerte arter.

Ny oppdatering 22.12.2010:

Oktober 2010 fanget Arne Fjellberg en ny Dictynidae, en Bromella falcigera, på tørr sandete strandmark ved Storesand på Hvaler. Arten sto Åkras liste over forventede arter. Vi har nå 590 arter.

Ny oppdatering 10.01.2011:

Viser til oppdatering 19.10.2010 angående Parapelecopsis-artene P. nemoralis og P. nemoralioides. Åkra har etter å ha studert arten/artene kommet til at vi kun har en art; Parapelecopsis nemoralis. P. nemoralioides strykes derfor fra artslista og vi er tilbake på 589 arter.

Ny oppdatering 26.01.2011:

Sommeren 2010 fant Glenn H. Morka en Wabasso replicatus på Gratangsfjellet i Troms. Ifølge Åkra er tidligere funn av arten feil navngitt som W quaestio. Wabasso quaestio erstattes nå av W. replicatus i sjekklista.

Ny oppdatering 29.01.2011:

I august 2010 fant Glenn H. Morka en Erigone svenssoni på Gratangsfjellet i Troms. Arten sto på Åkras liste over forventede arter. Antall norske arter er nå 590.

Ny oppdatering 03.04.2011:

Den 30. mars 2011 fant Roar Frølandshagen en Steatoda triangulosa i et fabrikkbygg på Øra i Fredrikstad. Antall norske arter er nå 591.

Ny oppdatering 01.07.2011:

Den 01. juli fant Glenn Halvor Morka en Aulonia albimana på Rapentangen, Telemark. Antall norske arter er nå 592.

Ny oppdatering 05.07.2011:

Den 04. juli fant Glenn Halvor Morka en Neon robustus ved Skarvatnet nær Øysang i Risør kommune. Antall arter er nå 593.

Ny oppdatering 09.07.2011:

Den 25. juni fant Per Furuseth en Entelecara errata på Tyvleshaugen, Strandavatne, Hol kommune, Buskerud. Vi har nå 594 identifiserte arter i Norge.

Ny oppdatering 13.07.2011:

Arten Neon levis ble funnet av Kjell Magne Olsen, 6. juli 2007, nord på Ekebergåsen i Oslo, men funnet ble ikke offentliggjort før ultimo januar 2012. Den 13. juli fant Magne Farlund en Neon levis ved Flåvatn, Kviteseid kommune, Telemark. Antall identifiserte arter er nå 595.

Ny oppdatering 22.07.2011:

Den 21. juli fant Magne Farlund en Enoplognatha latimana i Bø kommune, Telemark. Antall identifiserte arter er nå 596.

Ny oppdatering 02.08.2011:

Den 29. juli fant Kjetil Åkra en Aculepeira lapponica i Sør-Varanger kommune, Pasvik Naturreservat, ca. 500 meter fra den  grensa mot Russland. Arten sto på blålista. Antall arter er nå 597.

Ny oppdatering 05.08.2011:

Tyskeren Martin Lemke fant Scotinotylus alpigena (hann) ved Jakobselv under finnmarksekspedisjonen den 27. juli. Antall arter er nå 598.

Ny oppdatering 08.08.2011:

Den 20. juni fant Arne Fjellberg en Mughiphantes cornutus i Skjåk, Gjøingslii i Oppland. Arten sto på Åkras blåliste. Antall arter er nå 699. (H. Løvbrekke fikk i 2014 tilsendt fra Bergen Museum feilidentifiserte Syedra gracilis – 5 hann + 1 hunn – som viste seg å være Mughiphantes cornutus. Funnlokalitet: Os, Ringebu. 28.8.1987. Leg: R. Bergo. Det: Harald Løvbrekke)

Ny oppdatering 23.08.2011:

Den 26. juli fant Glenn Halvor Morka linyphiiden Walckenaeria alticeps i Langfjordeid, Sydvaranger kommune. Arten sto på Åkras blåliste. (Arten kan tidligere ha blitt forvekslet med W. antica). Antall arter er nå 600.

Ny oppdatering 24.08.2011:

Den 24. august fant Magne Farlund en Achaeridion conigerum (Theridiidae) i Bø kommune, Telemark. Antall arter er nå 601.

Ny oppdatering 02.09.2011:

Den 25. juli fant ungareren Walter Pfliegler linyphiiden Tibioplus diversus ved Melkefoss i Finnmark. Arten sto på Åkras blåliste over forventede arter. Antall identifiserte arter er nå 602.

Ny oppdatering 04.09.2011:

Den 27. juli fant Glenn Halvor Morka linyphiiden Drepanotylus borealis ved Bjørnstad, Finnmark. Arten sto på Åkras blåliste over forventede arter. Antall arter er nå 603.

Ny oppdatering 13.09.2011:

Den 27. juli fant Glenn Halvor Morka linyphiiden Semljicola barbiger ved Urdfjellhalsen i Sør-Varanger kommune, Finnmark. Arten sto på Åkras blåliste. Antall arter er nå 604.

Ny oppdatering 15.09.2011:

Den 31. mai fant Arne Fjellberg linyphiiden Syedra apetlonensis på Tjømekollen, Tjøme. Antall arter er nå 605.

Ny oppdatering 25.11.2011:

Den 8. mai 2010 fant Annie Antonsen linyphiiden Trichoncus affinis. Linyphiiden ble funnet på Solemsfetane i Gjerstad. (Den ble feilidentifisert som T. vasconicus og har derfor ikke kommet inn på sjekklista tidligere. Flere Trichoncus-funn senere som man identifiserte til T. hackmani har også vist seg å være T. affinis). Antall arter er nå 606.

Ny oppdatering 08.11.2011:

Den 8. november fant Arne Fjellberg den myrmecofile linyphiiden Acartauchenius scurillis på Lilleskagen, Tjøme. Arten sto på Åkras blåliste. Antall arter er nå 607.

Ny oppdatering 03.12.2011:

Den 21. juni fant Arne Fjellberg en Theridiidae som er ny for Norge, Lasaeola prona. Funnet ble gjort i Fellese i Vågå, Oppland. Arten sto på Åkras blåliste. Antall arter er nå 608.

Ny oppdatering 06.12.2011:

Den 23. august fant Harald Løvbrekke en ny Linyphiidae for Norge og Fennoskandia; Erigone whymperi. Funnet ble gjort ved Langavatnet, Forsand kommune i Rogaland, på 1100 meters høyde. Antall arter er nå 609.

Ny oppdatering 13.12.2011:

På Platnicks verdenskatalog ligger det inne et funn gjort av Strand i 1899. Det er en hunn av en underart; Gnaphosa lapponum inermis. Den legges nå til sjekklista men blir ikke regnet som egen art. Funnet eksisterer ikke i dag og kan følgelig  ikke verifiseres, og Åkra mistenker at det kan være en naturlig variant av Gnaphosa lapponum. Jeg har valgt å markere artsoppføringen med grå skrift.

Ny oppdatering 03.01.2012:

Det er nå opprettet en grønn kategori edderkopper i sjekklista. Dette er arter som er funnet en eller flere ganger i Norge, men som man antar ikke reproduserer ute i norsk natur eller kan overleve utendørs. Disse telles ikke med som norske arter. Steatoda triangulosa som ble funnet innendørs i 2011 (se oppdatering 03.04.2011) er nå flyttet til grønn kategori. Øverst på siden angis antall norske edderkopper + grønne.

Ny oppdatering 13.01.2012:

Arne Fjellberg fant en ny Linyphiidae for Fennoskandia, Semljicola caliginosus, i Hemsedal ved Storeskardvatnet, Buskerud, 21. september 2011. Antall arter er nå 610 +5. (Feilidentifisert. Se rettelse og ny oppdatering 06.09.2012).

Ny oppdatering 25.01.2012:

Argiope bruennichi ble først funnet i Tønsberg, september 2004, av Harald Bratli og Lars Ove Hansen. Det har vært noe usikkerhet knyttet til om arten kunne reprodusere og danne bestand i Norge, men arten bekreftes nå av nye funn fra Østfold (2011). Flere opplysninger om de nye funnene kommer senere. Antall arter er nå 611 + 5.

Ny oppdatering 29.02.2012:

Tomas Husdal gjorde nylig et funn av Parasteatoda tepidariorum på Plantasjen i Bodø og rapporterte den som innført. Arten ble først rapportert fra Hauge 1989 etter funn i drivhus i Trondheim. Siden arten så langt er påvist å reprodusere kun innendørs, flyttes den til grønn kategori for innførte arter. Antall arter er nå 610 + 6.

Ny oppdatering 05.03.2012:

Tmeticus nigriceps (tidl. Gongylidium nigriceps) er etter innspill fra H. Løvbrekke og vurdering fra K. Åkra blitt vurdert som nomen dubium og fjernes fra sjekklista. Antall arter er nå 609 + 6.

Ny oppdatering 23.04.2012:

Den 22. april fant Glenn Halvor Morka arten Trachyzelotes pedestris på øya Barmen i Risør kommune, Aust-Agder. Antall arter er nå 610 + 6.

Ny oppdatering 11.05.2012:

Den 28. april fant Arne Fjellberg en Thymoites bellissimus i Skjåk, Oppland. Antall arter er nå 611 + 6.

Ny oppdatering 09.06.2012:

Den 04. juni fant Harald Løvbrekke en ny Dictynidae for Norge: Hackmania prominula. Funnet ble gjort ved Magesekkvatnet i Øvre Pasvik, Sør-Varanger, Finnmark. Arten sto på Åkras blåliste. Antall arter er nå 612 + 6.

Ny oppdatering 16.06.2012:

Den 13. juni fant Magne Farlund tre nye arter. To Linyphiidae; Araeoncus humilis og Trichopternoides thorelli, samt en Salticidae; Sitticus caricis. Funnene ble gjort på Londalsmyra, Nome kommune, Telemark. Alle artene sto på Åkras blåliste. Antall arter er nå 615 + 6.

Ny oppdatering 16.07.2012:

Den 09. juli fant Per Furuseth Araniella proxima i indre deler av Aurland i Sogn og Fjordane. (29. juni fant Tomas Husdal samme art ved Tussvatnet i Bodø, men den ble først feilbestemt som A. opisthographa. Feilen ble oppdaget av Per Furuseth). Arten sto på Åkras blåliste.  Antall arter er nå 616 + 6.

Ny oppdatering 02.08.2012:

Den 5. juni fant Arne Fjellberg Tibioploides arcuatus ved Bergeberget øst for Elverum, Hedmark. Arten sto på Åkras blåliste. Antall arter er nå 617 + 6.

Ny oppdatering 28.08.2012:

Den 15. august fant Arne Fjellberg Evarcha laetabunda på Linåsmyra i Eidskog. Arten sto på Åkras blåliste. Antall arter er nå 618 + 6.

Ny oppdatering 01.09.2012:

Den 7. juni fant Arne Fjellberg en Kikimora palustris på ei myr mellom Engerdalsetra og Drevsjø. Antall arter er nå 619 + 6.

Ny oppdatering 06.09.2012:

Den 20. juli fant Tomas Husdal Carorita limnaea på myr i Hillingspollen, Hamarøy. Arten sto på Åkras blåliste. Antall arter er nå 620 + 6.

Rettelse 06.09.2012:

Arne Fjellbergs har oppdaget feilidentifisering av eget funn av Semljicola caliginosus (se oppdatering 13.01.2012). Arten var S. lapponicus. Han oppdaget også feilidentifisering motsatt vei for funn gjort av Harald Løvbrekke (se påfølgende oppdatering).

Ny oppdatering 06.09.2012:

Harald Løvbrekke gjorde funn av Semljicola caliginosus på Kluge, Gjesdal kommune, Rogaland, 13.04.2012. Antall arter er 620 + 6.

Ny oppdatering 15.09.2012:

Tomas Husdal fant Semljicola alticola på ei myr på Saltfjellet, Nordland, 8. september. Arten sto på Åkras blåliste. Antall arter er nå 621 + 6.

Ny oppdatering 16.09.2012:

Den 9. september fant Bjarte Aadland Pirata tenuitarsis i Nord-Fron, Oppland. Antall arter er nå 622 + 6.

Ny oppdatering 24.09.2012:

Den 8. september fant Tomas Husdal Erigone welchi på ei myr på Saltfjellet. Arten sto på Åkras blåliste. Antall arter er nå 623 + 6.

Ny oppdatering 21.11.2012:

Den 13. november fant Bjarte Aadland en Theridiidae ved navn Robertus ungulatus på Rognabekken myrområde, Stord. Antall arter er nå 624 + 6.

Ny oppdatering 12.o1.2013:

Den 7. januar fant varekontrollør Svein Hauge en hunn av Dendryphantes fulvipes (Salticidae) i en blåbærimport til BaRe i Stavanger fra Chile. Funnet ble tatt vare på og formidlet videre til Edderkoppkrokens forum av Jostein Austevik. Antall arter er nå 624 + 9. (Grønne arter nummer 7 og 8 er tidligere funn av Brun enke og Sort enke funnet i hhv. Stavanger og Bergen).

Ny oppdatering 17.06.2013:

Den 15. juni 2013 fant Arne Fjellberg en Dictyna palmgreni hann ved Kvernbusætrene i Sel, Oppland (18.06 tre hunner på samme sted). Antall arter er nå 625 + 9.

Ny oppdatering 10.08.2013:

Den 09. august 2013 fant Kjell Magne Olsen og Terje Blindheim en hunn av Dolomedes plantarius ved Gjølsjøen i Marker kommune, Østfold. Antall arter er nå 626 + 9.

Ny oppdatering 21.08.2013:

Linyphiidae-slekten Meioneta er overført til Agyneta. Endringen Meioneta => Agyneta skjedde ved Platnicks oppdatering fra versjon 13.5 til versjon 14.0 den 20. juni 2013.

Ny oppdatering 28.08.2014:

Det gjøres endringer i sjekklista under fam. Linyphiidae. På bakgrunn av Harald Løvbrekkes undersøkelser av slekten Trichoncus, registreres T. hackmani som ny og eneste norske art. Både T. affinis og T. vasconicus (feilidentifiserte) går ut. Vi har da 625 + 9 arter.

Ny oppdatering 15.04.2015:

Det gjøres endringer i sjekklista under fam. Linyphiidae. Tidligere funn gjort av Arne Fjellberg, feilbestemt som Syedra apetlonensis (se oppdat. 15/9 – 2011), viser seg å være Syedra myrmicarum.

Ny oppdatering 30.04.2015:

Den 27.04. fant Arne Fjellberg hanner og hunner av Dipoena nigroreticulata i Sæteråsen, Larvik. Vi har nå registrert 626 + 9 arter i Norge.

Ny oppdatering 10.08.2015:

Den22. juli fant Joost Vogels en hunn av Gnaphosa nigerrima sør for Skjeppsjøen, Østre Toten, Oppland. Antall arter er nå 627 + 9.

Ny oppdatering 18.08.2016:

I mai-juni 2014 fellefanget Kjell Magne Olsen Xysticus robustus ved Gunnarshelle i Tokke, Telemark.

Den 6. august 2016 fant Harald Løvbrekke en Tetragnatha nigrita i Egersund, Rogaland. Antall arter er nå 629 + 9.

Ny oppdatering 27.05.2018:

Den 12. mai 2018 fant Harald Løvbrekke en Mermessus trilobatus på Sandbekk, Rogaland. (Arne Fjellberg har tidligere gjort funn av arten i planteimport, men denne ble funnet i naturmiljø langt fra bebyggelse og regnes nå som fullverdig norsk art).

Ny oppdatering 22.11.2018:

Arne Fjellberg rapporterte 22. november om to arter som er samlet inn av planteimportører og identifisert av ham. Artene er Cryptachaea blattea, fam. Theridiidae, og Ero aphana, fam. Mimetidae.

Ny oppdatering 30.11.2018:

Kjell Magne Olsen fanget hoppeedderkoppen Synageles venator i malaisetelt ved motocrossbanen i Magnor, Eidskog, Hedmark, 14.06.–26.07.2018. Antall arter er nå 630 + 15.

Ny oppdatering 10.10.2019:

Harald Løvbrekke fikk tilsendt en Segestria florentina høsten 2019 som har kommet inn med fruktimport fra Italia. Funnet på Hana i Sandnes. Antall arter er nå 630 + 16.

***

Denne listen over norske edderkopper fremstår som nasjonal sjekkliste, godkjent av konservator Kjetil Åkra.

Legg gjerne igjen en kommentar om du oppdager feil på siden.

 ***

Rødlistekategorier:

 • RE (Regionally Extinct = utdødd i Norge).
 • CR (Critically Endangered = kritisk truet).
 • EN (Endangered = sterkt truet).
 • VU (Vulnerable = sårbar).
 • NT (Near Threatened = nær truet).

Siden rødlista i Artsdatabanken omfatter alle artene, også de som ikke er truet, angis også kategorier for disse.

 • DD (Data Deficient = manglende data).
 • LC = livskraftig.
 • NA = ikke egnet.
 • NE = ikke vurdert.

For å se grafer med forklaringer til rødlista, både for kategorigrunnlag og bl.a. ulike trusler mot artsmangfoldet, kan du gå inn på Artsdatabankens side og velge Rødlistebasen i tjenestemeny til høyre. Der får du opp en boks hvor du kan velge Statistikk, hvorpå du får ulike info-alternativer (Kategorier, Kriterier, Naturtyper, Påvirkningsfaktorer).

___________________________________________________________________________

 Familier, slekter og arter.

 AGELENIDAE (C. L. Koch, 1837) – Traktedderkopper (4 arter, 4 slekter).

 • Agelena labyrinthica (Clerck, 1757).
 • Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843).
 • Tegenaria domestica (Clerck, 1757).
 • T. ferruginea (Panzer, 1804).
 • Textrix denticulata (Olivier, 1789).

AMAUROBIIDAE (Thorell, 1870)  Vinduedderkopper (3 arter, 2 slekter).

 • Amaurobius fenestralis (Ström, 1768).
 • A. similis (Blackwall, 1861).
 • Arctobius agelenoides (VU) (Emerton, 1919).

ANYPHAENIDAE (Bertkau, 1878)  Summeedderkopper (1 art, 1 slekt).

 • Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802).

ARANEIDAE (Clerck, 1757) – Hjulspinnere (37 arter, 16 slekter).

 • Aculepeira ceropegia  (Walckenaer, 1802).
 • A. lapponica (NT) (Holm, 1945).
 • Agalenatea redii (DD), (Scopoli, 1763).
 • Araneus alsine (Walckenaer, 1802).
 • A. angulatus (NT), (Clerck, 1757).
 • A. diadematus (Clerck, 1757).
 • A. marmoreus (Clerck, 1757).
 • A. nordmanni (Thorell, 1870).
 • A. quadratus (Clerck, 1757).
 • A. saevus (NT) (L. Koch, 1872).
 • A. sturmi (Hahn, 1831).
 • A. triguttatus (VU) (Fabricius, 1793).
 • Araniella alpica (L. Koch, 1869).
 • A. cucurbitina (Clerck, 1757).
 • A. displicata (Hentz, 1847).
 • A. opisthographa (Kulczyn’ski, 1905).
 • A. proxima (Kulczyn’ski, 1885).
 • Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)
 • Cercidia prominens (Westring, 1851).
 • Cyclosa conica (Pallas, 1772).
 • Gibbaranea bituberculata (NT), (Walckenaer, 1802).
 •  G. omoeda (Thorell, 1870).
 • Hypsosinga albovittata (Westring, 1851).
 • H. pygmaea (Sundevall, 1831).
 • H. sanguinea (C. L. Koch, 1844).
 • Larinioides cornutus (Clerck, 1757).
 • L. patagiatus (Clerck, 1757).
 • L. sclopetarius (Clerck, 1757).
 • Leviellus stroemi (Thorell, 1870).
 • Mangora acalypha (Walckenaer, 1802).
 • Neoscona adianta (Walckenaer, 1802).
 • Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835).
 • N. umbratica (Clerck, 1757).
 • Singa hamata (Clerck, 1757).
 • S. nitidula (EN), (C. L. Koch, 1844).
 • Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845).
 • Z. x-notata (Clerck, 1757).

CHEIRACANTHIIDAE (Lehtinen, 1967) – Sabeledderkopper (3 arter, 1 slekt).

 • Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802).
 • C. oncognathum (NT), (Thorell, 1871).
 • C. virescens (Sundevall, 1833).

CLUBIONIDAE (Wagner, 1887) – Sekkeedderkopper (19 arter, 1 slekt).

 • Clubiona brevipes (Blackwall, 1841).
 • C. caerulescens (L. Koch, 1867).
 • C. comta (C. L. Koch, 1839).
 • C. corticalis (Walckenaer, 1802).
 • C. diversa (VU), (O. P.-Cambridge, 1862).
 • C. frisia (Wunderlich & Schuett, 1995).
 • C. frutetorum (L. Koch, 1867).
 • C. genevensis (L. Koch, 1866).
 • C. germanica (Thorell, 1871).
 • C. kulczynskii (Lessert, 1905).
 • C. lutescens (Westring, 1851).
 • C. neglecta (O. P.-Cambridge, 1862).
 • C. norvegica (Strand, 1900).
 • C. pallidula (Clerck, 1757).
 • C. phragmitis (C. L. Koch, 1843).
 • C. reclusa (O. P.-Cambridge, 1863).
 • C. stagnatilis (Kulczyn’ski, 1897).
 • C. subsultans (Thorell, 1875).
 • C. terrestris (Westring, 1851).
 • C. trivialis (C. L. Koch, 1843).

CYBAEIDAE (Banks,1892)Tremoseedderkopper (1 art, 1 slekt).

 • Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834).

DICTYNIDAE (O. P.-Cambridge, 1871) Ullspinnedderkopper (12 arter, 9 slekter).

 • Archaeodictyna consecuta (DD), (O. P.-Cambridge, 1872).
 • Arctella lapponica (Holm, 1945).
 • Argenna subnigra (VU), (O. P.-Cambridge, 1861).
 • Argyroneta aquatica (Clerck, 1775).
 • Brigittea latens (VU), (Fabricius, 1793).
 • Brommella falcigera (EN) (Balogh, 1935).
 • Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758).
 • D. palmgreni (Kulczyn’ski, 1926).
 • D. pusilla (Thorell, 1856).
 • D. uncinata (Thorell, 1856).
 • Emblyna mitis (DD) (Thorell, 1875).
 • Hackmania prominula (Tullgren, 1948).
 • Lathys humilis (Blackwall, 1855).

GNAPHOSIDAE (Pocock, 1898) – Flatbukedderkopper (49 arter, 12 slekter).

 • Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758).
 • Drassodes cupreus (Blackwall, 1834).
 • D. lapidosus (Walckenaer, 1802).
 • D. pubescens (Thorell, 1856).
 • D.  villosus (Thorell, 1856).
 • Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866).
 • D. praeficus (L. Koch, 1866).
 • D. pumilus (VU), (C. L. Koch, 1839).
 • D. pusillus (C. L. Koch, 1833).
 • Echemus angustifrons (VU), (Westring, 1861).
 • Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833).
 • G. lapponum (L. Koch, 1866).
 • Gnaphosa lapponum inermis (Strand, 1899).
 • G. leporina (L. Koch, 1866).
 • G. lucifuga (Walckenaer, 1802).
 • G. microps (Holm, 1939).
 • G. montana (L. Koch, 1866).
 • G. muscorum (L. Koch, 1866).
 • G. nigerrima (L. Koch, 1877).
 • G. orites (Chamberlin, 1922).
 • G. sticta (Kulczyn’ski, 1908).
 • Haplodrassus cognatus (Westring, 1861).
 • H. minor (EN) (O. P.-Cambridge, 1879).
 • H. moderatus (Kulczyn’ski, 1897).
 • H. signifer (C. L. Koch, 1839).
 • H. silvestris (Blackwall, 1833).
 • H. soerenseni (Strand, 1900).
 • H. umbratilis (L. Koch, 1866).
 • Micaria aenea (Thorell, 1871).
 • M. alpina (L. Koch, 1872).
 • M. formicaria (Sundevall, 1831).
 • M. fulgens (Walckenaer, 1802).
 • M. nivosa (L. Koch, 1866).
 • M. pulicaria (Sundevall, 1831).
 • M. silesiaca (L. Koch, 1875).
 • M. subopaca (Westring, 1861).
 • M. tripunctata (Holm, 1978).
 • Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866).
 • Poecilochroa variana (C. L. Koch, 1839). 
 • Scotophaeus blackwalli (NA) (Thorell, 1871).
 • S. quadripunctatus (Linnaeus, 1758).
 • Trachyzelotes pedestris (NT) (C. L. Koch, 1837).
 • Zelotes clivicola (L. Koch, 1870).
 • Z. electus (VU) (C. L. Koch, 1839).
 • Z. exiguus (Müller & Schenkel, 1895).
 • Z. latreillei (Simon, 1878).
 • Z. longipes (VU) (L. Koch, 1866).
 • Z. petrensis (C. L. Koch, 1839).
 • Z. puritanus (NT) (Chamberlin, 1922).
 • Z. subterraneus (C. L. Koch, 1833).

HAHNIIDAE (Bertkau, 1878)  Rekkevevere (9 arter, 5 slekter).

 • Antistea elegans (Blackwall, 1841).
 • Cicurina cicur (Fabricius, 1793).
 • Hahnia helveola (Simon, 1875).
 • H. nava (Blackwall, 1841).
 • H. ononidum (Simon, 1875).
 • H. pusilla (C. L. Koch, 1841).
 • Iberina montana (Blackwall, 1841).
 • Mastigusa arietina (Thorell, 1871).
 • M. macrophthalma (Kulczyn’ski, 1897).

LINYPHIIDAE (Blackwall, 1859) – Mattevevere og dvergedderkopper (278 arter, 126 slekter).

 • Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872).
 • Abiskoa abiskoensis (Holm, 1945).
 • Acartauchenius scurrilis (NT) (O. P.-Cambridge, 1872).
 • Agnyphantes expunctus (O. P.-Cambridge, 1875).
 • Agyneta affinis (Kulczyn’ski, 1898).
 • A. breviceps (Hippa & Oksala, 1985).
 • A. cauta (O. P.-Cambridge, 1902).
 • A. conigera (O. P.-Cambridge, 1863).
 • A. decora (O. P.-Cambridge, 1871).
 • A. fuscipalpa (C. L. Koch, 1836).
 • A. gulosa (L. Koch, 1869).
 • A. innotabilis (O. P.-Cambridge, 1863).
 • A. mollis (O. P.-Cambridge, 1871).
 • A. mossica (Schikora, 1993).
 • A. nigripes (Simon, 1884).
 • A. olivacea (Emerton, 1882).
 • A. ramosa (Jackson, 1912).
 • A. rurestris (C. L. Koch, 1836).
 • A. saxatilis (Blackwall, 1844).
 • A. similis (Kulczyn’ski, 1926).
 • A. subtilis (O. P.-Cambridge, 1863).
 • A. suecica (Holm, 1950).
 • A. trifurcata (Hippa & Oksala, 1985). 
 • Allomengea scopigera (Grube, 1859).
 • A. vidua (L. Koch, 1879).
 • Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851).
 • Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882).
 • Araeoncus crassiceps (Westring, 1861).
 • A. humilis (Blackwall, 1841).
 • Asthenargus paganus (Simon, 1884).
 • Baryphyma insigne (Palmgren, 1976).
 • B. maritimum (Crocker & Parker, 1970).
 • B. trifrons (O. P.-Cambridge, 1863).
 • Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871).
 • B. eumenis (L. Koch, 1879).
 • B. gracilis (Blackwall, 1841).
 • B. nigrinus (Westring, 1851).
 • B. parvulus (Westring, 1851).
 • B. reprobus (Kulczyn’ski, 1916).
 • B. setiger (F. O. P.-Cambridge, 1894).
 • B. similis (Kulczyn’ski, 1894).
 • Bolephthyphantes index (Thorell, 1856).
 • Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833).
 • B. luteolus (Blackwall, 1833).
 • B. punctulatus (DD) (Holm, 1939).
 • Carorita limnaea (Crosby & Bishop, 1927).
 • Caviphantes saxetorum (EN), (Hull, 1916).
 • Centromerita bicolor (Blackwall, 1833).
 • C. concinna (Thorell, 1875).
 • Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873).
 • C. brevipalpus (Menge, 1866) .
 • C. cavernarum (L. Koch, 1872).
 • C. dilutus (O. P.-Cambridge, 1875).
 • C. incilium (L. Koch, 1881).
 • C. levitarsis (Simon, 1884).
 • C. pabulator (DD), (O. P.-Cambridge, 1875).
 • C. persimilis (O. P.-Cambridge, 1912).
 • C. prudens (O. P.-Cambridge, 1873).
 • C. semiater (L. Koch, 1879).
 • C. sylvaticus (Blackwall, 1841).
 • Ceratinella brevipes (Westring, 1851).
 • C. brevis (Wider, 1834).
 • C. scabrosa (O. P.-Cambridge, 1871).
 • C. wideri (Thorell, 1871).
 • Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834).
 • Collinsia holmgreni (Thorell, 1871).
 • C. inerrans (O. P.-Cambridge, 1885).
 • C. spetsbergensis (Thorell, 1871).
 • Decipiphantes decipiens (L. Koch, 1879).
 • Diastanillus pecuarius (Simon, 1884)
 • Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834).
 • D. tibiale (Blackwall, 1836).
 • Diplocentria bidentata (Emerton, 1882).
 • D. rectangulata (Emerton, 1915).
 • Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833).
 • D. latifrons (O. P.-Cambridge, 1863).
 • D. permixtus (O. P.-Cambridge, 1871).
 • D. picinus (Blackwall, 1841).
 • Diplostyla concolor (Wider, 1834).
 • Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841).
 • D. elevatus (C. L. Koch, 1838).
 • Donacochara speciosa (Thorell, 1875).
 • Drapetisca socialis (Sundevall, 1833).
 • Drepanotylus borealis (Holm, 1945).
 • D. uncatus (O. P.-Cambridge, 1873).
 • Entelecara acuminata (Wider, 1834).
 • E. congenera (O. P.-Cambridge, 1879).
 • E. errata (O. P.-Cambridge, 1913).
 • E. erythropus (Westring, 1851) .
 • E. flavipes, (Blackwall, 1834).
 • E. media (Kulczyn’ski, 1887).
 • Erigone arctica (White, 1852).
 • E. atra (Blackwall, 1833).
 • E. dentigera (O. P.-Cambridge, 1874).
 • E. dentipalpis (Wider, 1834).
 • E. dentosa (O. Pickard-Cambridge, 1894).
 • E. longipalpis (Sundevall, 1830).
 • E. promiscua (O. P.-Cambridge, 1873).
 • E. psychrophila (Thorell, 1871).
 • E. svenssoni (Holm, 1975).
 • E. tirolensis (L. Koch, 1872).
 • E. welchi (Jackson, 1911).
 • E. whymperi (O. P.-Cambridge, 1877).
 • Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841).
 • E. ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871).
 • Estrandia grandaeva (Keyserling, 1886).
 • Evansia merens (O. P.-Cambridge, 1900).
 • Flagelliphantes bergstromi (ny art), (Schenkel, 1931)
 • Floronia bucculenta (Clerck, 1757).
 • Glyphesis cottonae (La Touche, 1946).
 • Gnathonarium dentatum (Wider, 1834).
 • Gonatium paradoxum, (L. Koch, 1869).
 • G. rubellum (Blackwall, 1841).
 • G. rubens (Blackwall, 1833).
 • Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871).
 • G. murcidum (Simon, 1884).
 • G. vivum (O. P.-Cambridge, 1875).
 • Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758).
 • Halorates reprobus (O. P.-Cambridge, 1879).
 • Helophora insignis (Blackwall, 1841).
 • Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871).
 • H. herniosa (Thorell, 1875).
 • H. nubigena (Hull, 1911).
 • H. pervicax (Hull, 1908).
 • Horcotes strandi (Sytshevskaja, 1935).
 • Hybauchenidium ferrumequinum (Grube, 1861).
 • Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830).
 • Hypomma bituberculatum (Wider, 1834).
 • H. cornutum, (Blackwall, 1833).
 • H. fulvum (Bösenberg, 1902).
 • Hypselistes jacksoni (O. P.-Cambridge, 1902).
 • Improphantes complicatus (Emerton, 1882).
 • I. decolor (Westring, 1861).
 • I. holmi (Kronestedt, 1975).
 • Incestophantes crucifer (Menge, 1866).
 • I. kochiellus (Strand, 1900).
 • Islandiana falsifica (Keyserling, 1886).
 • Jacksonella falconeri (Jackson, 1908).
 • Kaestneria dorsalis (Wider, 1834).
 • K. pullata (O. P.-Cambridge, 1863).
 • Karita paludosa (Duffey, 1971).
 • Kikimora palustris (EN) (Eskov, 1988).
 • Labulla thoracica (Wider, 1834).
 • Lasiargus hirsutus (VU),(Menge, 1869).
 • Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865).
 • L. minutus (Blackwall, 1833).
 • Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851).
 • Leptothrix hardyi (Blackwall, 1850).
 • Lessertia dentichelis (Simon, 1884).
 • Linyphia hortensis (Sundevall, 1830).
 • L. tenuipalpis (Simon, 1884).
 • L. triangularis (Clerck, 1757).
 • Lophomma punctatum (Blackwall, 1841).
 • Macrargus boreus (Holm, 1968).
 • M. carpenteri (O. P.-Cambridge, 1894).
 • M. multesimus (O. P.-Cambridge, 1875).
 • M. rufus (Wider, 1834).
 • Maro lehtineni (EN), (Saaristo, 1971).
 •  M. lepidus, (Casemir, 1961).
 • M. minutus (O. P.-Cambridge, 1906).
 • M. sublestus (Falconer, 1915).
 • Maso sundevalli (Westring, 1851).
 • Mecynargus borealis (Jackson, 1930).
 • M. monticola (Holm, 1943).
 • M. morulus (O. P.-Cambridge, 1873).
 • M. paetulus (O. P.-Cambridge, 1875).
 • M. sphagnicola (Holm, 1939).
 • M. tundricola (Eskov, 1988).
 • Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830).
 • Mermessus trilobatus (Emerton 1882).
 • Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872).
 • Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871).
 • M. herbigradus (Blackwall, 1854).
 • M. subaequalis (Westring, 1851).
 • Microctenonyx subitaneus (O. P.-Cambridge, 1875).
 • Microlinyphia impigra (O. P.-Cambridge, 1871).
 • M. pusilla (Sundevall, 1830).
 • Microneta viaria (Blackwall, 1841).
 • Minicia marginella (Wider, 1834).
 • Minyriolus pusillus (Wider, 1834).
 • Mioxena blanda (Simon, 1884).
 • Moebelia penicillata (Westring, 1851).
 • Monocephalus castaneipes (Simon, 1884).
 • Mughiphantes cornutus (Schenkel, 1927).
 • M. suffusus (Strand, 1901).
 • M. whymperi (F. O. P.-Cambridge, 1894).
 • Neriene clathrata (Sundevall, 1830).
 • N. emphana (Walckenaer, 1842).
 • N. montana (Clerck, 1757).
 • N. peltata (Wider, 1834).
 • N. radiata (Walckenaer, 1842).
 • Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1872).
 • Nusoncus nasutus, (Schenkel, 1925).
 • Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841).
 • Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853).
 • O. apicatus (Blackwall, 1850).
 • O. fuscus (Blackwall, 1834).
 • O. gibbosus (Blackwall, 1841).
 • O. retusus (Westring, 1851).
 • Oreoneta frigida (Thorell, 1872).
 • O. sinuosa (Tullgren, 1955)
 • O. tatrica (Kulczyn’ski, 1915).
 • Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872).
 • Oryphantes angulatus (O. P.-Cambridge, 1881).
 • Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge, 1879).
 • Palliduphantes antroniensis (Schenkel, 1933).
 • P. ericaeus (Blackwall, 1853).
 • P. pallidus (O. P.-Cambridge, 1871).
 • Panamomops mengei (Simon, 1926).
 • Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841).
 • Pelecopsis elongata (Wider, 1834).
 • P. mengei (Simon, 1884).
 • P. parallela, (Wider, 1834).
 • P. radicicola (L. Koch, 1872).
 • Peponocranium ludicrum (O. P.-Cambridge, 1861).
 • Perregrinus deformis (Tanasevitch, 1982).
 • Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836).
 • Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841).
 • Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841).
 • Porrhomma campbelli (F. O. P.-Cambridge, 1894).
 • P. convexum (Westring, 1851).
 • P. egeria (Simon, 1884).
 • P. microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871).
 • P. microps (Roewer, 1931).
 • P. montanum (Jackson, 1913).
 • P. oblitum (O. P.-Cambridge, 1871).
 • P. pallidum (Jackson, 1913).
 • P. pygmaeum (Blackwall, 1834).
 • Praestigia pini (Holm, 1950).
 • Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841).
 • S. firma, (O. P.-Cambridge, 1905).
 • Satilatlas britteni (NT), (Jackson, 1913).
 • Savignia frontata (Blackwall, 1833).
 • S. producta (Holm, 1977).
 • Scandichrestus tenuis (Holm, 1943).
 • Scotinotylus alpigena (DD) (L. Koch, 1869).
 • S. clavatus, (Schenkel, 1927).
 •  S. evansi (O. P.-Cambridge, 1894).
 • Semljicola alticola (Holm, 1950).
 • S. angulatus (Holm, 1963).
 • S. barbiger (L. Koch, 1879).
 • S. caliginosus (DD) (Falconer, 1910).
 • S. faustus (O. P.-Cambridge, 1900).
 • S. lapponicus (Holm, 1939).
 • S. latus (Holm, 1939).
 • Silometopus acutus (Holm, 1977).
 • S. ambiguus, (O. P.-Cambridge, 1905).
 • S. elegans (O. P.-Cambridge, 1872).
 • S. incurvatus (VU), (O. P.-Cambridge, 1873).
 • S. reussi (Thorell, 1871).
 • Sintula corniger (Blackwall, 1856).
 • Sisicus apertus (Holm, 1939).
 • Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758).
 • Styloctetor compar (Westring 1861).
 • Syedra gracilis (EN), (Menge, 1869).
 • S. myrmicarum (Kulczyński, 1882) .
 • Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871).
 • Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869).
 • T. pallens (O. P.-Cambridge, 1872).
 • Tapinocyboides pygmaeus (NT), (Menge, 1869).
 • Tapinopa longidens (Wider, 1834).
 • Taranucnus setosus (O. P.-Cambridge, 1863).
 • Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853).
 • T. cristatus (Menge, 1866).
 • T. flavipes (Blackwall, 1854).
 • T. mengei (Kulczyn’ski, 1887).
 • T. nigriventris (L. Koch, 1879).
 • T. tenebricola (Wider, 1834).
 • T. tenuis (Blackwall, 1852).
 • T. zimmermanni (Bertkau, 1890).
 • Thyreosthenius biovatus (O. P.-Cambridge, 1875).
 • T. parasiticus (Westring, 1851).
 • Tibioploides arcuatus (Tullgren, 1955).
 • Tibioplus diversus (L. Koch, 1879).
 • Tiso aestivus (L. Koch, 1872).
 • T. vagans (Blackwall, 1834).
 • Tmeticus affinis, (Blackwall, 1855). 
 • Trichoncus hackmani (Millidge, 1955).
 • Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1872).
 • Trichopternoides thorelli (Westring, 1861).
 • Troxochrota scabra, (Kulczyn’ski, 1894).
 • Troxochrus cirrifrons (VU) (O. P.-Cambridge, 1871).
 • T. scabriculus (Westring, 1851).
 • Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1872).
 • T. sylviae (DD), (Hauge, 1968).
 • Wabasso replicatus (Holm, 1950).
 • Walckenaeria acuminata (Blackwall, 1833).
 • W. alticeps (Denis, 1952).
 • W. antica (Wider, 1834).
 • W. atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878).
 • W. capito (Westring, 1861).
 • W. clavicornis (Emerton, 1882).
 • W. cucullata (C. L. Koch, 1836).
 • W. cuspidata (Blackwall, 1833).
 • W. dysderoides (Wider, 1834).
 • W. furcillata (Menge, 1869).
 • W. inflexa (Westring, 1861).
 • W. karpinskii (O. P.-Cambridge, 1873).
 • W. kochi (O. P.-Cambridge, 1872).
 • W. mitrata (Menge, 1868).
 • W. monoceros (Wider, 1834).
 • W. nodosa (O. P.-Cambridge, 1873).
 • W. nudipalpis (Westring, 1851).
 • W. obtusa (Blackwall, 1836).
 • W. picetorum (Palmgren, 1976).
 • W. unicornis (O. P.-Cambridge, 1861).
 • W. vigilax (Blackwall, 1853).
 • Zornella cultrigera (L. Koch, 1879).

LIOCRANIDAE (Simon, 1897)  Nattjegeredderkopper (8 arter, 4 slekter).

 • Agroeca brunnea (Blackwall, 1833).
 • A. cuprea (Menge, 1873).
 • A. proxima (O. P.-Cambridge, 1871).
 • Apostenus fuscus (NT), (Westring, 1851).
 • Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830).
 • Scotina celans (Blackwall, 1841).
 • S. gracilipes (Blackwall, 1859).
 • S. palliardii (L. Koch, 1881).

LYCOSIDAE (Sundevall, 1833) – Ulveedderkopper (54 arter, 10 slekter).

 • Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757).
 • A. norvegica (Thorell, 1872).
 • Alopecosa aculeata (Clerck, 1757).
 • A. barbipes (VU) (Sundevall, 1833).
 • A. cuneata (Clerck, 1757).
 • A. fabrilis (VU), (Clerck, 1757).
 • A. inquilina (Clerck, 1757).
 • A. pinetorum (Thorell, 1856).
 • A. pulverulenta (Clerck, 1757).
 • A. taeniata (C. L. Koch, 1835).
 • A. trabalis (Clerck, 1757).
 • Arctosa alpigena (Doleschall, 1852).
 • A. a. lamperti (Dahl, 1908).
 • A. cinerea (EN), (Fabricius, 1777).
 • A. leopardus (DD), (Sundevall, 1833).
 • A. lutetiana (Simon, 1876).
 • A. perita (VU), (Latreille, 1799).
 • A. stigmosa (EN), (Thorell, 1875).
 • Aulonia albimana (NT) (Walckenaer, 1805).
 • Hygrolycosa rubrofasciata (NT), (Ohlert, 1865).
 • Pardosa agrestis (Westring, 1861).
 • P. agricola (Thorell, 1856).
 • P. amentata (Clerck, 1757).
 • P. atrata (Thorell, 1873).
 • P. eiseni (Thorell, 1875).
 • P. fulvipes (Collett, 1876).
 • P. hyperborea (Thorell, 1872).
 • P. lapponica (Thorell, 1872).
 • P. lasciva (NT), (L. Koch, 1879).
 • P. lugubris (Walckenaer, 1802).
 • P. monticola (Clerck, 1757).
 • P. nigriceps (Thorell, 1856).
 • P. paludicola (Clerck, 1757).
 • P. palustris (Linnaeus, 1758).
 • P. plumipes (Thorell, 1875).
 • P. prativaga (L. Koch, 1870).
 • P. pullata (Clerck, 1757).
 • P. purbeckensis (F. O. P.-Cambridge, 1895).
 • P. riparia (C. L. Koch, 1833).
 • P. saltans (Töpfer-Hofmann, 2000).
 • P. schenkeli (NT), (Lessert, 1904).
 • P. septentrionalis (Westring, 1861).
 • P. sphagnicola (Dahl, 1908).
 • P. trailli (O. P.-Cambridge, 1873).
 • Pirata piraticus (Clerck, 1757).
 • P. piscatorius (Clerck, 1757).
 • P. tenuitarsis (ny art), (Simon, 1876).
 • Piratula hygrophila (Thorell, 1872).
 • P. insularis (Emerton, 1885).
 • P. uliginosa (Thorell, 1856).
 • Trochosa ruricola (De Geer, 1778).
 • T. spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895).
 • T. terricola (Thorell, 1856).
 • Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834).
 • X. nemoralis (Westring, 1861).

MIMETIDAE (Simon, 1881)  Kannibaledderkopper (2 arter, 1 slekt).

 • Ero aphana, (Walckenaer, 1802).
 • E. cambridgei (Kulczyn’ski, 1911).
 • E. furcata (Villers, 1789).

MITURGIDAE (Simon, 1886)  Katteedderkopper (4 arter, 1 slekt).

 • Zora armillata (Simon, 1878).
 • Z. nemoralis (Blackwall, 1861).
 • Z. palmgreni  (Holm, 1945).
 • Z. parallela (Simon, 1878).
 • Z. silvestris (Kulczyn’ski, 1897).
 • Z. spinimana (Sundevall, 1833).

NESTICIDAE (Simon, 1894)  Grotteedderkopper (1 art, 1 slekt).

 • Nesticus cellulanus (Clerck, 1757).

OECOBIIDAE (Blackwall, 1862) – (1 art, 1 slekt).

 • Oecobius navus (Blackwall, 1859).

OONOPIDAE (Simon, 1890)  Danseedderkopper (1 art, 1 slekt).

 • Oonops pulcher (Templeton, 1835).

OXYOPIDAE (Thorell, 1870) – Gaupeedderkopper (1 art, 1 slekt).

 • Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778).

PHILODROMIDAE (Thorell, 1870) – Trespringere (16 arter, 4 slekter).

 • Philodromus aureolus (Clerck, 1757).
 • P. cespitum (Walckenaer, 1802).
 • P. collinus (C. L. Koch, 1835).
 • P. dispar (Walckenaer, 1826).
 • P. emarginatus (Schrank, 1803).
 • P. fuscomarginatus (De Geer, 1778).
 • P. margaritatus (Clerck, 1757).
 • P. rufus (DD),(Walckenaer, 1826).
 • Rhysodromus histrio (VU), (Latreille, 1819).
 • Thanatus arcticus (Thorell, 1872).
 •  T. arenarius (L. Koch, 1872).
 • T.  atratus (Simon, 1875).
 • T. formicinus (Clerck, 1757).
 • T. striatus (C. L. Koch, 1845).
 • Tibellus maritimus (Menge, 1875).
 • T. oblongus (Walckenaer, 1802).

PHOLCIDAE (C. L. Koch, 1850)  (2 arter, 2 slekter).

 • Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775).
 • Psilochorus simoni (Berland, 1911).

PHRUROLITHIDAE (Banks, 1892) Kvikkjegere (2 arter, 1 slekt).

 •  Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835).
 • P. minimus (C. L. Koch, 1839).

PISAURIDAE (Simon, 1890) – Rovedderkopper (3 arter, 2 slekter).

 • Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757).
 • D. plantarius (DD) (Clerck, 1757).
 • Pisaura mirabilis (Clerck, 1757).

SALTICIDAE (Blackwall, 1841) – Hoppeedderkopper (35 arter, 21 slekter).

 • Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757).
 • Attulus distinguendus (VU), (Simon, 1868).
 • A. saltator (VU), (O. P.-Cambridge, 1868).
 • Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802).
 • Calositticus caricis (Westring, 1861).
 • C. floricola (C. L. Koch, 1837).
 • C. zimmermanni (Simon, 1877).
 • Dendryphantes fulvipes (Mello-Leitão, 1943).
 • D. hastatus (Clerck, 1757).
 • D. rudis (Sundevall, 1833).
 • Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802).
 • Evarcha arcuata (Clerck, 1757).
 • E. falcata (Clerck, 1757).
 • E. jucunda (Lucas 1846)
 • E. laetabunda (NT) (C. L. Koch, 1846).
 • Heliophanus aeneus (Hahn, 1832).
 • H. auratus (C. L. Koch, 1835).
 • H. cupreus (Walckenaer, 1802).
 • H. dampfi (Schenkel, 1923).
 • H. dubius (C. L. Koch, 1835).
 • H.  flavipes (Hahn, 1832).
 • Marpissa muscosa (Clerck, 1757).
 • M. radiata (Grube, 1859).
 • Myrmarachne formicaria (DD),(De Geer, 1778).
 • Neon levis (Simon, 1871).
 • N. reticulatus (Blackwall, 1853).
 • N. robustus (NT) (Lohmander, 1945).
 • N. valentulus (Falconer, 1912).
 • Pellenes lapponicus (Sundevall, 1833).
 • P. tripunctatus (DD), (Walckenaer, 1802).
 • Phlegra fasciata (Hahn, 1826).
 • Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826).
 • P. obsoleta (Simon, 1868).
 • Salticus cingulatus (Panzer, 1797).
 • S. scenicus (Clerck, 1757).
 • S. zebraneus (C. L. Koch, 1837).
 • Sibianor larae (Logunov, 2001).
 • Sitticus terebratus (Clerck, 1757).
 • Sittipub pubescens (Fabricius, 1775).
 • Sittisax ranieri (Peckham & Peckham, 1909)
 • S. saxicola (C. L. Koch, 1846).
 • Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846).
 • S. venator (Lucas, 1836).
 • Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871).
 • T. petrensis (C. L. Koch, 1837).
 • T. thorelli (Kulczyn’ski, 1891).

SEGESTRIIDAE (Simon, 1893) – Hoggormedderkopper (1 art, 1 slekt).

 • Segestria bavarica (C. L. Koch, 1843).
 • S. florentina (Rossi, 1790).
 • S. senoculata (Linnaeus, 1758).

SPARASSIDAE (Bertkau, 1872) – Jegeredderkopper (1 art, 1 slekt).

 • Heteropoda venatoria (Linnaeus, 1767)
 • Micrommata virescens (Clerck, 1757).

TETRAGNATHIDAE (Menge, 1866) – Kjeveedderkopper (14 arter, 4 slekter).

 • Meta menardi (Latreille, 1804).
 • Metellina mengei (Blackwall, 1870).
 • M. merianae (Scopoli, 1763).
 • M. segmentata (Clerck, 1757).
 • Pachygnatha clercki (Sundevall, 1823).
 • P. degeeri (Sundevall, 1830).
 • P. listeri (Sundevall, 1830).
 • Tetragnatha dearmata (Thorell, 1873).
 • T. extensa (Linnaeus, 1758).
 • T. montana (Simon, 1874).
 • T. nigrita (Lendl, 1886).
 • T. obtusa (C. L. Koch, 1837).
 • T. pinicola (L. Koch, 1870).
 • T. striata (NT) (L. Koch, 1862).

THERIDIIDAE (Sundevall, 1833)– Kamfotedderkopper (45 arter, 26 slekter).

 • Achaeridion conigerum (NT) (Simon, 1914)
 • Anelosimus vittatus, (C. L. Koch, 1836).
 • Asagena phalerata (Panzer, 1801).
 • Canalidion montanum (VU), (Emerton, 1882).
 • Crustulina guttata (Wider, 1834).
 • C. sticta (O. P.-Cambridge, 1861).
 • Cryptachaea blattea (Urquhart, 1886).
 • C. riparia (Blackwall, 1834).
 • Dipoena braccata (VU) (C. L. Koch, 1841).
 • D. melanogaster (VU), (C. L. Koch, 1837).
 • D. nigroreticulata (Simon, 1879). 
 • D. torva (NT), (Thorell, 1875).
 • Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala, 1982).
 • E. ovata (Clerck, 1757).
 • E. serratosignata (DD) (L. Koch, 1879).
 • E. thoracica (VU),(Hahn, 1833).
 • Episinus angulatus (Blackwall, 1836).
 • E. truncatus (Latreille, 1809).
 • Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836).
 • Lasaeola prona (NT) (Menge, 1868).
 • L. tristis (Hahn, 1833).
 • Latrodectus geometricus (C. L. Koch, 1841).
 • L. mactans (Fabricius, 1775).
 • Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767).
 • Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870).
 • Paidiscura pallens (Blackwall, 1834).
 • Parasteatoda lunata (Clerck, 1757).
 • P. tepidariorum (C. L. Koch, 1841).
 • Pholcomma gibbum (Westring, 1851).
 • Phycosoma inornatum, (O. P.-Cambridge, 1861).
 • Phylloneta impressa (L. Koch, 1881).
 • P. sisyphia (Clerck, 1757).
 • Platnickina tincta, (Walckenaer, 1802).
 • Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871).
 • R. lividus (Blackwall, 1836).
 • R. lyrifer (Holm, 1939).
 • R. neglectus (O. P.-Cambridge, 1871).
 • R. scoticus (Jackson, 1914).
 • R. ungulatus (EN) (Vogelsanger, 1944).
 • Rugathodes bellicosus (Simon, 1873).
 • R. instabilis (O. P.-Cambridge, 1871).
 • Simitidion simile, (C. L. Koch, 1836).
 • Steatoda albomaculata (De Geer, 1778).
 • S. bipunctata (Linnaeus, 1758).
 • S. castanea (Clerck, 1757).
 • S. triangulosa (Walckenaer, 1802)
 • Theonoe minutissima (O. P.-Cambridge, 1879).
 • Theridion hemerobium (Simon, 1914).
 • T. melanostictum (O. Pickard-Cambridge, 1876). 
 • T. mystaceum (L. Koch, 1870).
 • T. pictum (Walckenaer, 1802).
 • T. pinastri (L. Koch, 1872).
 • T. varians (Hahn, 1833).
 • Thymoites bellissimus (L. Koch, 1879).

THERIDIOSOMATIDAE (Simon, 1881) – Strålenettedderkopper (1 art, 1 slekt)

 • Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877)

THOMISIDAE (Sundevall, 1833) – Krabbeedderkopper (22 arter, 5 slekter).

 • Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837).
 • Diaea dorsata (Fabricius, 1777).
 • Misumena vatia (Clerck, 1757).
 • Ozyptila arctica (Kulczyn’ski, 1908).
 • O. atomaria (Panzer, 1801).
 • O. brevipes (Hahn, 1826).
 • O. praticola (C. L. Koch, 1837).
 • O. rauda (Simon, 1875).
 • O. scabricula (Westring, 1851).
 • O. trux (Blackwall, 1846).
 • Xysticus albidus (DD) (Grese, 1909).
 •  X. audax (Schrank, 1803).
 • X. bifasciatus (C. L. Koch, 1837).
 • X. cristatus (Clerck, 1757).
 • X. erraticus (Blackwall, 1834).
 • X. kochi (Thorell, 1872).
 • X. lanio (C. L. Koch, 1835).
 • X. lineatus (Westring, 1851).
 • X. luctator (EN) (L. Koch, 1870).
 • X. luctuosus (Blackwall, 1836).
 • X. obscurus (Collett, 1877).
 • X. robustus (Hahn, 1832).
 • X. sabulosus (Hahn, 1832).
 • X. ulmi (Hahn, 1831). 

TITANOECIDAE (Lehtinen, 1967)  Prikkete steinedderkopper (1 art, 1 slekt).

 • Titanoeca flavicoma (L. Koch, 1872).
 • T. nivalis (VU), (Simon, 1874).

ULOBORIDAE (Thorell, 1869) – Trekantspinnere (1 art, 1 slekt).

 • Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834).
 • Uloborus plumipes (Lucas, 1846).

ZOROPSIDAE (Bertkau, 1882)

 • Zoropsis spinimana (Dufour, 1820).
Reklame

51 responses to this post.

 1. Gu, hjelpes for en formidabel jobb du har gjort! Knallbra. 🙂 Fristet til å kopiere den lista, hehe…
  Det er en fryd å se slikt forseggjort arbeid. 🙂

  Kikket så svint over her, pga tidsnød. ( Skal se bedre etter i kveld)

  Ps.
  Artene Phrurolithus festivus, og P. minimus kan flyttes fra slekten «Cybaeidae», og over i familien «Corinnidae». (Ref. Platnik)

  Glenn.

  Svar

  • Hallo Glenn!

   Takk for tilbakemelding med viktig info. Jo, det har tatt noen timer å få skrevet og sortert alle artene. Jeg kunne jo ikke kopiere andres lister på grunn av linker mm. Dessuten er ingen lister like, så jeg lagde en grov oversikt og kontrollerte den opp mot 57 sider med edderkopparter på Artsdatabanken og foretok justeringer deretter. Mange timer med latinske og til dels uuttalelige artsnavn der skrivemåten hele tiden måtte sjekkes. Men nå er det meste på plass. Det vil jo skje endringer, men det er småtteri å gå inn og justere disse. Trolig skal noen arter fjernes fra listen, noen flyttes og nye komme til.

   Greit med en samlet sjekkliste der man både får oversikt over familie, slekter, arter og hvilke som er truet eller sårbare. Alt på en side. Man må riktignok scrolle litt, men det kan ikke unngås med de mulighetene bloggmalen gir. Det beste ville vært direkte lenke til respektiv familieoversikt fra bildesidene, men det får jeg ikke til. Håper brukervennligheten er nogenlunde grei likevel.

   Magne.

   Svar

 2. Fantastisk! 🙂

  Xysticus luctator kan også settes på rødlista. Den kommer i neste oppdatering av den. ( Har snakket med Kjetil ) Notèr den foreløpig som DD. 🙂

  Svar

 3. 😀 !

  Svar

 4. Nye arter hittil i år, i tillegg til våre, -er linyphiiden, Aphileta misera (Løvbrekke), og salticiiden, Sibianor laria. (Ukjent, Tjøme) Disse kan føres på med god samvittighet.

  Har kikket på funnene dine, samt nye bilder. Trochosa ruricolaen din er også et interessant funn. Kun to tidligere funn i Norge iflg, rødlista. Grattis!

  Edderkoppbloggen din er blitt et flott oppslagsverk! :))

  Mvh Nunz.

  Svar

  • Takker for tips slik at listene kan oppdateres – supert! Setter de nye i DD-kategorien så lenge, til Åkra finner ut hvor de skal plasseres.

   Blir nå ferdig med å oppdatere og legge til nytt infomateriale for alle familiene i løpet ev en time. Vet ikke hvor nyttig det er for andre å få info om når de ulike artene opptrer som voksne, men jeg håper det kommer godt med – både når ID skal bestemmes, og ikke minst som tips om man vil lete etter spesielle arter.

   Savner å kunne legge inn tabeller på bloggen. Med bredere tekstfelt kunne jeg flettet utrolig mye info inn i en supertabell (artene, forventede arter, rødlistekategori, adult-tid, leg-formula,…). Håper det blir noenlunde brukervennlig likevel. Om du har mulighet til å legge inn tabell, kan jeg godt lage en slik til nettsiden din i løpet av vinteren.

   Angående Trochosa ruricola, så står den oppført i Artsdatabanken under kategorien LC (livskraftig). Stemmer dårlig med kart over funn som viser 2 lokaliteter. Her er det muligens noe som ikke helt stemmer – manglende oppdatering?

   Svar

 5. Tar gjerne imot tabeller til nettsiden, Takker! 🙂

  T. ruricola ja… Ser at det kun er to rapporter ang arten på «funn» i Artsdatabanken. (Drange)
  Jeg aner ikkehvor utbredt den er, men jeg har ikke funnet den her foreløpig. Hadde den vært livskraftig her, ville jeg definitivt ha oppdaget den denne sommeren, etter alle turene, samt i fallfellene. De nære slektningene, T. spinipalpis og T. terricola er veldig hyppige å se.

  Mulig Ruricolaen er en lokal forekommende art?

  -Glenn.

  Svar

 6. Takker for et fantastisk arbeid! 🙂

  Svar

  • Selv takk, som inspirasjonskilde og støttespiller. Nå gleder jeg meg til å se hvordan Edderkoppkrokens forum blir mottatt og utvikler seg. Viktig at edderkoppinteresserte får en felles møteplass til utveksling av kunnskap og synspunkter. Vi får fortsette å bidra så godt vi kan ut fra de ressurser vi besitter, med håp om at det trigger aktiviteten.

   Svar

 7. Posted by Stefan on 06.01.10 at 9:22 pm

  Bare en kommentar til rødlisten og det å «plassere nye arter til en foreløpig kategori».
  Det er rødlisten fra 2006 og kun denne som er den gjeldene rødlisten. Det er ikke mulig å endre på rødlistekategoriene som er satt på artene før neste liste blir publisert i slutten av 2010. Alle nye arter (ukjente ved vurderingen i 2006) skal settes til NE (ikke vurdert), og ikke plasseres i en kategori etter eget forgodtbefinnende. Dette gjelder også selv om du/dere av en eller annen grunn allerede vet hvilken kategori de vil få i den nye listen som kommer i 2010.
  En annen ting er at DD-kategorien i den nye rødlisten vil bety noe annet enn i den forrige. I den nye vil en DD-art være en art man ikke aner hvor hører hjemme, og som derfor like så godt kan være en LC-art som en rødlisteart. Dagens DD-arter er arter som ble vurdert å være truet (VU, EN eller CR), men hvor man ikke klarte å plassere arten i en bestemt truethetskategori. Dagens DD-arter skal derfor i teorien plasseres i en rødlistekategori, med mindre nyere data tilsier noe annet.

  Svar

  • Hei Stefan,

   og takk for kommentar med informasjon om rødlista. Det er riktig at det hefter usikkerhet om hvordan den kommende norske rødlista skal se ut. Trolig vil en eller flere arter bli flyttet til annen kategori, og hvor de nye artene havner, vet jeg ikke. Har kontaktet konservator Kjetil Åkra om nettopp dette og avventer instruks fra ham før jeg foretar endringer.

   Svar

 8. Posted by Glenn on 01.04.10 at 3:58 pm

  Hei igjen. 🙂

  Har funnet ut at Arctobius agelenoides er allerede registrert i Finnmark, og står således ikke som forventet art. Den står på rødlista.

  Klikk for å få tilgang til 49_59.pdf

  Da er vi oppe i 568 arter for landet, tror jeg. 🙂

  -Glenn

  Svar

  • Supert at du hjelper meg med å holde listen oppdatert. Tenkte det kunne være en 1. april-spøk, men linken overbeviste meg og klokka er over 24.00 🙂

   Da er opplysningene på plass. Og enda er det vel 1 eller 2 arter som bare skal bekreftes av Kjetil. Vi skriver nok snart 570 +++ arter.

   Magne.

   Svar

 9. Bare hyggelig vettu.
  Kan sjekke opp de forventede artene etterhvert, og se om det er noen registreringer vi ikke har fått med oss.

  En art jeg tror noen kommer til å finne her i Norge, er Coelotes terrestris. Den står ikke på lista til Kjetil, men ser den går ganske langt nord i Sverige. Det hadde vært litt av et funn! 🙂

  Svar

 10. Posted by Jan Arve on 13.07.10 at 9:32 am

  Hei, har nå fått huset fullt av noen kryp som jeg ikke finner bilder av noe sted. de er ca 1,5 -2cm i diameter. og har tiger mønster og er svart og gulstripete. er meget aggresive, prøver du og ta de setter de frambeina i lufta og går til angrep. ungene er mere grønngule i fargen med en svart flekk på bakkroppen. Hva kan dette være? Finnes det gode bilder noensted? Håper på svar 🙂

  Mvh
  Jan Arve

  Svar

 11. Hei Jan Arve.

  Skulle gjerne hatt et bilde. Du får se under de grønne arkfanene «Agelenidae» og «Araneidae». Det kan være Tegenaria domestica.

  Mvh
  Magne.

  Svar

 12. Posted by Glenn on 19.07.10 at 8:25 pm

  Mangler Dipoena inornata på lista di, eller er det meg som blingser?

  Svar

 13. Posted by Glenn on 20.07.10 at 2:05 pm

  Det forundrer meg ikke… 😀

  Forvirrende disse stadige navnebyttene.
  Må passe meg så jeg ikke arkiverer den som Psycosoma.. 🙂

  Svar

 14. Posted by Glenn on 11.10.10 at 2:25 pm

  18 nye edderkopparter registrert i 2010, er bare helt utrolig! Det har vært en flittig og aktiv gjeng må jeg si. 🙂

  Mvh Glenn

  Svar

  • Tror dette er langt i overkant av det de mest optimistiske ville trodd. Med så mange øyne og så mange aktive timer ute i felten samlet sett, må det nesten gi resultater. Om aktivitetsnivået holdes oppe eller økes vil artslistene og utbredelseskartene se ganske mye annerledes ut i løpet av kommende 5-års periode. Slik det ser ut nå, vil artstallet kanskje nærme seg 650. Tror vi har mye å gå på når det gjelder Linyphiidae.

   Magne.

   Svar

 15. Ja, det undrer meg veldig hvorfor ikke flere linyphiidetyper har dukket opp. Skal bli spennende å se fremover om noen hoster opp et par. 🙂

  -Glenn

  Svar

 16. Posted by Glenn on 09.12.10 at 4:34 pm

  Er det 19 nye artsregistreringer hittil i år? (2010)
  Det er jo enormt! 🙂

  -Glenn

  Svar

  • Det har vært et utrolig år. Det du, Annie og Arne har bidratt med er imponerende. Vi kan nok ikke forvente at det skal fortsette slik. Men om leteaktiviteten holdes på et høyt nivå vil nok mange nye arter bli funnet i løpet av få år. Det blir nok lengre mellom de nye når vi har passert 600.

   Magne.

   Svar

 17. Posted by Glenn on 09.12.10 at 8:56 pm

  I den «funngjengen» er du også iberegnet, og bidragene dine er helt utrolige også.

  Blir spennende å følge denne funnkurven i årene fremover. Tror også den snart flater ut.
  Neste års ekspedisjon til Finnmark vil forhåpentlig gi noen nye arter hvis vi er heldige.., -vi vil være heldige. 😀

  -Glenn

  Svar

  • Klarer man å samle 8-10 erfarne jegere vil det helt sikkert gi gode resultater og trolig nye og/eller sjeldne funn. At turen vil bli av stor verdi for norsk araknologi er jeg ikke i tvil om.

   Magne.

   Svar

 18. Posted by Glenn on 27.01.11 at 3:56 pm

  Liker disse oppdateringene dine, Magne! De er nyttige når man skal lete seg tilbake til endringer i forhold til artslistene, samt tidspunkt for endringene. 🙂

  -Glenn

  Svar

 19. Posted by Arnstein Rønning on 28.04.11 at 2:14 pm

  Kan noen si meg hva denne heter? Den holder hus i kjellerstua mi i Larvik: http://www.flickr.com/photos/eaglestein/5664619790/in/photostream

  Svar

 20. Posted by Arnstein Rønning on 29.04.11 at 8:18 pm

  Hjertelig takk!

  Mh
  Arnstein

  Svar

 21. Posted by Glenn on 23.08.11 at 2:44 pm

  Har virkelig sansen for denne oversiktelige og alltid oppdaterte artslista di, Magne!
  Veldig til hjelp når artene til stadighet bytter navn. 🙂

  Svar

 22. Posted by Kari Guntvedt on 08.12.12 at 1:03 pm

  Hei! Jeg har en hel koloni av edderkopper i kjelleren, ser ut til å være stort sett samme type, men har ikke nok greie på dette til å vite det. Jeg er svært glade i disse vesnene og er nysgjerrig på hvem som har flyttet inn, er det noen mulighet for å sende deg noen bilder så du kunne tatt en titt?

  Svar

 23. Posted by Vigdis Torsteinsen on 31.07.13 at 1:44 am

  Hei. Har fått en edderkopp på altanen. Først var den inne i huset, men vi bar den ut. Den spinner nett og fanger fluer om natten, er svart med stor bakkropp, med noen lysere felt under bakkroppen. Takserer størrelsen til 10-12 mm kropp + føttene. Er ikke så begeistret for slike, men er villig å gi ham noen plusspoeng fordi han reduserer bestanden av fluer. Jeg bor i Dyrøy kommune ca 69.7N 17.43e. Jeg har tatt noen bilder med mobilen. Kan jeg sende deg bildene, så kanskje du kan si hvilken sort dette er.

  Svar

 24. Hei. Jeg tok bilde i går, av en edderkopp jeg aldri har sett før. Er det noen som vet hvilken sort det er? lastet bilde opp på bildr.no. her er lenken til bilde: http://bildr.no/view/UFNQN0JJ
  på forhånd takk 🙂

  Svar

  • Hei Mads.

   Det er en Araniella-art. Det er minst tre mulige kandidater og disse kan kun skilles ved å studere kjønnsorganene.

   Mvh. Magne.

   Svar

 25. Tusen takk for svar. Jeg er foresten fra Svolvær i Lofoten. Hvis det har noe å si 🙂

  Svar

  • Det er trolig enten Araniella cucurbitina eller Araniella opisthographa, men uten genitaliesjekk blir det Araniella sp.

   Magne.

   Svar

   • Ja, etter ledetråd fra deg, at det var en Araniella. så syntes jeg også det lignet på en cucurbitina. Det ligner også på en opiathographa, men heller mest mot at det er en cucurbitina 🙂

    Svar

    • Sjekket ut mere nå. Tror ikke det er en opisthographa. det er enten en cucurbitina, eller den som ligner mest, en alpica faktisk. Jeg heller faktisk mest mot at det er en Araniella alpica hunnedderkopp, ettersom den finnes mellom juni, og midten av agust, og passer beskrivelsen. Tror forøvrig at ingen av de artene er oppdaget/dokumenter så langt nord før :-p Men som du sier, man kan vel ikke være 100% sikker uten å ha sjekket den nærmere.

     Svar

     • De to artene jeg nevnte er funnet så langt nord som Steigen i Nordland, mens A. alpica ifølge Artsobsevasjoner har nordligste funn i Surnadal i Møre og Romsdal. Men det gjøres stadig funn som flytter utbredelsesgrenser så man vet ikke.

      Mvh. Magne.

      Svar

      • ok, da kan det sansynligvis være en cucurbitna. Såfremt det ikke er et overraskende funn av alpica. Skal se etter den på nytt neste gang jeg er hos foreldrene mine. Den er kanskje i skauen bak huset en plass enda 🙂 uansett, tusen takk for svar.

 26. Hei igjen. Har aldri vært noe fan av edderkopper, men ble litt inspirert etter at jeg oppdaget det som kanskje er en A. alpica i går. En edderkopp jeg aldri har sett før. Så kom jeg plutselig til å tenke på en ting. Jeg jobbet på en Rema butikk i nord-trøndelag mellom 2004-2006. Og en gang jeg jobbet ved frukt og grønt avdelinga, oppdaget jeg et par edderkopper på noen importerte grønne epler. Selve edderkoppen var mørkegrønn, men hadde knall-lyse-grønne øyne, samt noe som vorket som bittesmå vinger på ryggen. Dette betydde selvsagt ikke at den kunne fly. Men den kunne hoppe. Og den var så lynrask at man kunne ikke se med det blotte øyet når den hoppet. Kunne nesten virke som den teleporterte seg fra et eple til et annet (men den hoppet bare lynraskt selvsagt). Ble plutselig nyskjerrig på hvilken edderkopp det kunne være. Også den har jeg ikke sett før… jeg skal google litt å se om jeg finner den 🙂

  Svar

  • Det kan ha vært en Hoppeedderkopp (Salticidae), men vinger har de ikke. Spørs om det kan ha vært en «utlending». Umulig å si mer uten bilde.

   Mvh. Magne.

   Svar

 27. Ja det er nødt til å være en hoppeedderkopp. så for meg at det jeg syntes lignet på vinger, var et eller annet som den brukte når den forflyttet seg/hoppet. Tipper det er av utenlandsk opprinnelse ettersom eplene sansynligvis var importert. Har lett etter bilde på nettet, så lang uten hell. Men jeg kan sifra dersom jeg finner det 🙂

  Svar

  • Familien Salticidae er av de største edderkoppfamiliene med 5000 arter på verdensbasis. Vi vil ikke finne fram til riktig art, men googler du «Salticidae photos» finner du sider med bilder.

   Mvh. Magne.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: