Mimetidae

Kannibaledderkopper

***

Vi har 2 arter i Mimetidae-familien i Norge. Her følger en oversikt over hvilke norske arter vi har i denne familien, og evt. arter man i tillegg kan forvente å finne (blå farge). For begge kjønn av hver art, angis dato og månedstall for den perioden de finnes som voksne individer. Grunnlaget for tidsangivelsene er hentet fra Sven Almquists bøker ”Swedish Araneae“.

***

  • Artsnavn:                                    Voksen  ♂                Voksen ♀
  • Species:                                         Adult      ♂                 Adult     ♀
  • ______________________________________________
  • Ero cambridgei.                          autumn                       15/05 – 31/10
  • E. furcata.                                      spring & autumn     all year
  • ____________________________________________________

Disse artene finner du bilde av her:

  • Ero cambridgei.
  • Ero furcata.

***

Ero cambridgei er en ny art for Norge. Første funnet av 1 hunn, gjorde jeg ved håving i gress  i/nær sump 08. september 2010. Andre funn ga 4 hanner som jaktet andre edderkopper i en kvisthaug ved en sump 13. september 2010. Begge funnstedene ligger i Sauherad kommune, Telemark, i 2 km avstand fra hverandre. Ero cambridgei har fått  det norske navnet Sortmasket kannibaledderkopp.  

 

 

***

Ero furcata

%d bloggere like this: