Linyphiidae

Linyphiidae sorteres i 2 underfamilier:

 • ErigoninaeDvergedderkopper

 • Linyphiinae – Mattevevere

***

Det finnes flere enn 270 arter fordelt på mer enn 120 slekter i Linyphiidae-familien i Norge. For oversikt over alle artene i familien, samt hvilke som kan være sårbare eller truet relatert til rødlista, klikk her. Arter merket med blå skrift er arter man forventer finnes i Norge, men som ikke er oppdaget ennå.

Jeg regner med å finne og å kunne presentere bilder av mange arter fremover, så for å senke nedlastingstiden har jeg valgt å dele inn Linyphiidae-artene i alfabetisk ordnede avsnitt. Nedenfor mine artslister finner du lenker til de ulike avsnittene.

Lengre nede på siden er en oversikt over hvilke slekter som tilhører underfamiliene Erigoniinae og Linyphiinae. Du vil se at Matteveverne (Linyphiinae) egentlig består av tre underfamilier: Linyphiinae; Micronetinae; Stemonyphantinae. Jeg har valgt å legge alle Matteveverne under Linyphiinae, men viser nederst også hvordan Mattevever-slektene fordeler seg på underfamiliene Linyphiinae, Micronetinae og Stemonyphantinae.  

***

Under bildene av hver art finner du identifiseringsdata. Her følger et eksempel med forklaring på tallene (eksempelart er Agyneta ramosa):

 • Lengde = 2,0 – 2,5 mm (kroppslengde uten bein)
 • TmI = 0,8 – 0,9 (angir hvor langt ut Tricobothrium (sansehår) sitter på metatarsus I , skala 0 – 1.)
 • TmIV = ja (angir om det sitter sansehår på metatarsus IV (beinpar 4) eller ikke – ja/nei)
 • Torneformel = 2-2-2-2 (angir antall torner som peker rett opp på tibia for hvert beinpar)

I tilknytning til bildene vil du finne en kort beskrivelse på hvilke habitatpreferanser de ulike artene har. Disse opplysningene stammer hovedsakelig fra ukjent kilde og er bearbeidet og oversatt fra engelsk til norsk av Annie Antonsen.  Noen habitatbeskrivelser skjer ut fra egne erfaringer. Artene vil også benevnes med norske, svenske og danske navn i den grad slike finnes. Det jobbes nå med å gi norske navn til våre registrerte arter.

Det kommer også på plass svenske navn etter hvert. Har vært i kontakt med Lars Jonsson som jobber med navnsetting, og det vil ta litt tid før navnene er godkjente og offentliggjøres. De av de danske edderkoppene som har nasjonalt navn vil komme til som oppdateringer etter hvert her på sidene.

Bak hver art angis i parentes om det finnes bilde kun av hanner (m_), kun hunner (_f), eller begge kjønn (mf) med palper og epigyn-vulva.

***

Disse 132 artene finner du bilder av på de ulike sidene:

***

Erigoninae – Dvergedderkopper

 • Abacoproeces saltuum (_f).
 • Araeoncus crassiceps (m_).
 • Asthenargus paganus (_f).
 • Ceratinella brevis (mf).
 • Cnephalocotes obscurus (mf).
 • Dicymbium nigrum (_f).
 • Dicymbium tibiale (m_).
 • Diplocephalus cristatus (m_).
 • Diplocephalus latifrons (mf).
 • Diplocephalus picinus (mf).
 • Dismodicus bifrons (mf).
 • Dismodicus elevatus (_f).
 • Entelecara acuminata (mf).
 • Entelecara congenera (m_).
 • Erigone arctica (_f).
 • Erigone atra (f).
 • Erigone dentipalpis (mf).
 • Erigone tirolensis (_f).
 • Erigonella hiemalis (mf).
 • Erigonella ignobilis (mf).
 • Gnathonarium dentatum (mf).
 • Gonatium rubellum (_f).
 • Gonatium rubens (mf).
 • Gongylidiellum latebricola (mf).
 • Gongylidium rufipes (mf).
 • Hilaira nubigena (_f).
 • Hypomma bituberculatum (mf).
 • Hypomma cornutum (_f).
 • Leptorhoptrum robustum (_f).
 • Lophomma punctatum (m_).
 • Maso sundevalli (_f).
 • Micrargus apertus (_f).
 • Micrargus herbigradus (_f).
 • Micrargus subaequalis (_f).
 • Minicia marginella (_f).
 • Minyriolus pusillus (mf).
 • Moebelia penicillata (mf).
 • Monocephalus castaneipes (mf).
 • Notioscopus sarcinatus (mf).
 • Nusoncus nasutus (mf).
 • Oedothorax agrestis (mf).
 • Oedothorax gibbosus (_f).
 • Oedothorax retusus (mf).
 • Oreoneta frigida (mf).
 • Oreonetides vaginatus (mf).
 • Pelecopsis elongata (mf).
 • Pelecopsis mengei (m_).
 • Pelecopsis radicicola (_f).
 • Pocadicnemis pumila (m_).
 • Savignia frontata (mf).
 • Scotinotylus evansi (mf).
 • Silometopus reussi (mf).
 • Tapinocyba insecta (_f).
 • Tapinocyba pallens (mf).
 • Thyreosthenius parasiticus (mf).
 • Tiso aestivus (mf).
 • Tiso vagans (mf).
 • Trichoncus affinis (_f). 
 • Trichopterna cito (mf).
 • Troxochrota scabra (mf).
 • Troxochrus scabriculus (_f).
 • Typhocrestus digitatus (mf).
 • Walckenaeria antica (m_).
 • Walckenaeria capito (mf).
 • Walckenaeria cucullata (mf).
 • Walckenaeria cuspidata (mf).
 • Walckenaeria dysderoides (_f).
 • Walckenaeria karpinskii (mf).
 • Walckenaeria nudipalpis (mf).
 • Walckenaeria unicornis (mf).
 • Zornella cultigera (_f).

 

Linyphiinae – Mattevevere

 • Agyneta conigera (_f).
 • Agyneta ramosa (_f).
 • Agyneta subtilis (mf).
 • Anguliphantes angulipalpis (mf).
 • Aphileta misera (mf).
 • Bathyphantes approximatus (mf).
 • Bathyphantes gracilis (_f).
 • Bathyphantes nigrinus (mf).
 • Bathyphantes parvulus (m_).
 • Bolephthyphantes index (_f).
 • Bolyphantes alticeps (mf).
 • Bolyphantes luteolus (mf).
 • Centromerita bicolor (_f).
 • Centromerus arcanus (mf).
 • Centromerus brevivulvatus (mf).
 • Centromerus incilium (_f).
 • Centromerus prudens (_f).
 • Diplostyla concolor (mf).
 • Drapetisca socialis (_f).
 • Floronia bucculenta (_f).
 • Helophora insignis (_f).
 • Improphantes decolor (mf).
 • Incestophantes crucifer (mf).
 • Kaestneria dorsalis (mf).
 • Kaestneria pullata (mf).
 • Lepthyphantes leprosus (mf).
 • Labulla thoracica (mf).
 • Linyphia triangularis (mf).
 • Macrargus boreus (m_).
 • Macrargus carpenteri (_f).
 • Macrargus rufus (mf).
 • Meioneta affinis (m_).
 • Meioneta gulosa (mf).
 • Meioneta nigripes (_f).
 • Meioneta rurestris (mf).
 • Microlinyphia pusilla (mf).
 • Microneta viaria (mf).
 • Neriene clathrata (mf).
 • Neriene montana (mf).
 • Neriene peltata (mf).
 • Neriene radiata (mf).
 • Obscuriphantes obscurus (m_).
 • Palliduphantes pallidus (mf).
 • Pityohyphantes phrygianus (m_).
 • Poeciloneta variegata (_f).
 • Porrhomma convexum (_f).
 • Porrhomma micropthalmum (_f).
 • Porrhomma montanum (mf).
 • Porrhomma pallidum (mf).
 • Porrhomma pygmaeum (mf).
 • Saaristoa abnormis (_f).
 • Saaristoa firma (_f).
 • Stemonyphantes lineatus (_f).
 • Tallusia experta (mf).
 • Tapinopa longidens (_f).
 • Tenuiphantes alacris (mf).
 • Tenuiphantes cristatus (mf).
 • Tenuiphantes flavipes (_f).
 • Tenuiphantes mengei (mf).
 • Tenuiphantes tenebricola (_f).
 • Tenuiphantes tenuis (mf).

 

***

Følg lenkene til de fem Linyphiidae-sidene med bilder og info:

A-D *** E-I *** J-M *** N-R *** S-Z

***

Slektsoversikt for underfamiliene

Dvergedderkoppslekter – Underfamilie Erigoninae

 • Abacoproeces
 • Araeoncus
 • Asthenargus
 • Baryphyma
 • Caviphantes
 • Ceratinella
 • Cnephalocotes
 • Collinsia
 • Diastanillus
 • Dicymbium
 • Diplocentria
 • Diplocephalus
 • Dismodicus
 • Drepanotylus
 • Entelecara
 • Erigone
 • Erigonella
 • Evansia
 • Gnathonarium
 • Gonatium
 • Gongylidiellum
 • Gongylidium
 • Halorates
 • Hilaira
 • Hypomma
 • Hypselistes
 • Jacksonella
 • Lasiargus
 • Leptorhoptrum
 • Leptothrix
 • Lophomma
 • Maso
 • Mecynargus
 • Metopobactrus
 • Micrargus
 • Microctenonyx
 • Minicia
 • Minyriolus
 • Mioxena
 • Moebelia
 • Monocephalus
 • Notioscopus
 • Nusoncus
 • Oedothorax
 • Oreoneta
 • Ostearius
 • Panamomops
 • Parapelecopsis
 • Pelecopsis
 • Peponocranium
 • Pocadicnemis
 • Satilatlas
 • Savignia
 • Scandichrestus
 • Scotinotylus
 • Semljicola
 • Silometopus
 • Sintula
 • Sisicus
 • Styloctetor
 • Tapinocyba
 • Tapinocyboides
 • Thyreosthenius
 • Tiso
 • Tmeticus
 • Trichoncus
 • Troxochrota
 • Troxochrus
 • Typhocrestus
 • Wabasso
 • Walckenaeria
 • Zornella

Matteveverslekter – Underfamilie Linyphiinae

 • Abiskoa
 • Agnyphantes
 • Agyneta
 • Allomengea
 • Anguliphantes
 • Bathyphantes
 • Bolepthyphantes
 • Bolyphantes
 • Centromerita
 • Centromerus
 • Decipiphantes
 • Diplostyla
 • Drapetisca
 • Estrandia
 • Flagelliphantes
 • Floronia
 • Helophora
 • Improphantes
 • Incestophantes
 • Kaestneria
 • Labulla
 • Lepthyphantes
 • Linyphia
 • Macrargus
 • Maro
 • Megalepthyphantes
 • Meioneta
 • Microlinyphia
 • Microneta
 • Mugiphantes
 • Neriene
 • Obscuriphantes
 • Oreonetides
 • Oryphantes
 • Palliduphantes
 • Pityohyphantes
 • Poeciloneta
 • Porrhomma
 • Saaristoa
 • Syedra
 • Tallusia
 • Tapinopa
 • Taranuncus
 • Tenuiphantes
 • Stemonyphantes

 ***

Underfamilien Linyphiinae

 • Allomengea
 • Bathyphantes
 • Diplostyla
 • Estrandia
 • Kaestneria
 • Labulla
 • Linyphia
 • Microlinyphia
 • Neriene
 • Oryphantes
 • Pityohyphantes
 • Porrhomma
 • Taranuncus

Underfamilien Micronetinae

 •  Abiskoa
 • Agnyphantes
 • Agyneta
 • Anguliphantes
 • Bolepthyphantes
 • Bolyphantes
 • Centromerita
 • Centromerus
 • Decipiphantes
 • Drapetisca
 • Flagelliphantes
 • Floronia
 • Helophora
 • Improphantes
 • Incestophantes
 • Lepthyphantes
 • Macrargus
 • Maro
 • Megalepthyphantes
 • Meioneta
 • Microneta
 • Mugiphantes
 • Obscuriphantes
 • Oreonetides
 • Palliduphantes
 • Poeciloneta
 • Saaristoa
 • Syedra
 • Tallusia
 • Tapinopa
 • Tenuiphantes

Underfamilien Stemonyphantinae

 • Stemonyphantes

***

%d bloggere like this: