Linyphiidae S-Z

Edderkoppfamilien Linyphiidae, er vår desidert største edderkoppfamilie med mer enn 250 registrerte arter i Norge. Jeg regner med å finne og kunne presentere bilder av mange arter fremover, og for å senke nedlastingstiden har jeg valgt å dele inn familien i alfabetisk ordnede avsnitt. Under finner du lenker til de ulike avsnittene.

A-D *** E-I *** J-M *** N-R *** S-Z

***

 

Linyphiidae

STUVWXYZ

***

Disse artene finner du bilde av her:

 • Saaristoa abnormis (_f).
 • Saaristoa firma (_f).
 • Savignia frontata (mf).
 • Scotinotylus evansi (mf).
 • Silometopus reussi (mf).
 • Stemonyphantes lineatus (_f).
 • Tallusia experta (mf).
 • Tapinocyba insecta (_f).
 • Tapinocyba pallens (mf).
 • Tapinopa longidens (_f).
 • Tenuiphantes alacris (mf).
 • Tenuiphantes cristatus (mf).
 • Tenuiphantes flavipes (_f).
 • Tenuiphantes mengei (mf).
 • Tenuiphantes tenebricola (_f).
 • Tenuiphantes tenuis (mf).
 • Thyreosthenius parasiticus (mf).
 • Tiso aestivus (mf).
 • Tiso vagans (mf).
 • Trichoncus affinis (_f).
 • Trichopterna cito (mf).
 • Troxochrota scabra (mf).
 • Troxochrus scabriculus (_f).
 • Typhocrestus digitatus (mf).
 • Walckenaeria antica (m_).
 • Walckenaeria capito (mf).
 • Walckenaeria cucullata (mf).
 • Walckenaeria cuspidata (mf).
 • Walckenaeria dysderoides (_f).
 • Walckenaeria karpinskii (mf).
 • Walckenaeria nudipalpis (mf).
 • Walckenaeria unicornis (mf).
 • Zornella cultigera (_f).

***

Slekt: Saaristoa

Våre arter:

 • Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841).
 • S. firma (VU), (O. P.-Cambridge, 1905).

***

 • Lengde = 2,8 – 4,0 mm
 • TmI = 0,4 – 0,5
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

 • Lengde = 1,5 – 2,0 mm
 • TmI = 0,3 – 0,4
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Savignia

Våre arter:

 • Savignia frontata (Blackwall, 1833).
 • S. producta (Holm, 1977).

***

 • Lengde = 1,5 – 2,0 mm
 • TmI = 0,5
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Scotinotylus

Våre arter:

 • Scotinotylus alpigena (L. Koch, 1869).
 • S. clavatus (Schenkel, 1927).
 • S. evansi (O. P.-Cambridge, 1894).

***

 • Lengde = 1,7 – 2,3 mm
 • TmI = 0,4 – 0,5
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Silometopus

Våre arter:

 • Silometopus acutus (Holm, 1977).
 • S. ambiguus (NT), (O. P.-Cambridge, 1905).
 • S. elegans (O. P.-Cambridge, 1872).
 • S. incurvatus (VU), (O. P.-Cambridge, 1873).
 • S. reussi (Thorell, 1871).

***

 • Lengde = 1,3 – 2,0 mm
 • TmI = 0,6 – 0,7
 • TmIV = nei
 • Torneformel = o-o-o-o
 • Habitat: I bunnvegetasjon
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Stemonyphantes

Våre arter:

***

 • Lengde = 4,0 – 7,0 mm
 • TmI = 0,3 – 0,4
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Tallusia

Våre arter:

 • Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871).

***

 

 • Lengde = 2,5 – 3,6 mm
 • TmI = 0,3 – 0,4
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Tapinocyba

Våre arter:

 • Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869).
 • T. pallens (O. P.-Cambridge, 1872).

***

 • Lengde = 1,4 – 1,7 mm
 • TmI = 0,5 – 0,6
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 1-1-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

 

 • Lengde = 1,5 – 1,7 mm
 • TmI = 0,5
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 1-1-1-1
 • Habitat: Lyng og torvmose.
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Tapinopa

Våre arter:

 • Tapinopa longidens (Wider, 1834).

***

 • Lengde = 2,5 – 4,5 mm
 • TmI = 0,2 – 0,3
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Tenuiphantes

Våre arter:

 • Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853).
 • T. cristatus (Menge, 1866).
 • T. flavipes (Blackwall, 1854).
 • T. mengei (Kulczyn’ski, 1887).
 • T. nigriventris (L. Koch, 1879).
 • T. tenebricola (Wider, 1834).
 • T. tenuis (Blackwall, 1852).
 • T. zimmermanni (Bertkau, 1890).

 ***

 

 • Lengde = 2,4 – 3,3 mm
 • TmI = 0,15 – 0,2
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn: Slekten har samlebetegnelsen Vanlige gråmattevevere (uoff.)
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

 • Lengde = 2,0 – 2,8 mm
 • TmI = 0,25 – 0,30
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat: Lyng og bunnvegetasjon.
 • Norsk navn: Slekten har samlebetegnelsen Vanlige gråmattevevere (uoff.)
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

 • Lengde = 1,8 – 2,5 mm
 • TmI = 0,10 – 0,20
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn: Slekten har samlebetegnelsen Vanlige gråmattevevere (uoff.)
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

 

 

 •  Lengde = 1,5 – 2,2 mm
 • TmI = 0,12 – 0,2
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

 • Lengde = 2,0 – 2,8 mm
 • TmI = 0,2 – 0,3
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

 

 • Lengde = 2,0 – 3,2 mm
 • TmI = 0,12 – 0,2
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

Slekt: Thyreosthenius

Våre arter:

 • Thyreosthenius biovatus (O. P.-Cambridge, 1875).
 • T. parasiticus (Westring, 1851).

***

 • Lengde = 1,5 – 1,7 mm
 • TmI = 0,6 – 0,7
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 1-1-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

Slekt: Tiso

Våre arter:

 • Tiso aestivus (L. Koch, 1872).
 • T. vagans (Blackwall, 1834).

***

 • Lengde = 1,5 – 1,9 mm
 • TmI = 0,5 – 0,6
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 1-1-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

 • Lengde = 1,5 – 2,2 mm
 • TmI = 0,5 – 0,6
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 1-1-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

Slekt: Trichoncus

Våre arter:

 • Trichoncus affinis (Kulczyn’ski, 1894).
 • Trichoncus hackmani (Millidge, 1955).
 • T. vasconicus (VU), (Denis, 1944).

***

 • Lengde = 2,2 – 2,5 mm
 • TmI = 0,3
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 1-1-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

Slekt: Trichopterna

Våre arter:

 • Trichopterna cito (DD), (O. P.-Cambridge, 1872).

***

 • Lengde = 1,3 – 2,0 mm
 • TmI = 0,7 – 0,8
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 1-1-1-1/0-0-0-0
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

Slekt: Troxochrota

Våre arter:

 • Troxochrota scabra (Kulczyn’ski, 1894).

***

 • Lengde = 1,5 – 2,0 mm
 • TmI = 0,3 – 0,4
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 2-2-2-2/1-1-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Troxochrus

Våre arter:

 • Troxochrus cirrifrons, (O. P.-Cambridge, 1871).
 • T. scabriculus (Westring, 1851).

***

 • Lengde = 1,7 – 2,0 mm
 • TmI = 0,5 – 0,6
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 1-1-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Typhocrestus

Våre arter:

 • Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1872).
 • T. sylviae (VU), (Hauge, 1968).

***

 

 

 • Lengde = 1,7 – 2,0 mm
 • TmI = 0,3
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 1-1-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Walckenaeria

 

Våre arter:

 • Walckenaeria acuminata (Blackwall, 1833).
 • W. alticeps (Denis, 1952).
 • W. antica (Wider, 1834).
 • W. atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878).
 • W. capito (Westring, 1861).
 • W. clavicornis (Emerton, 1882).
 • W. cucullata (C. L. Koch, 1836).
 • W. cuspidata (Blackwall, 1833).
 • W. dysderoides (Wider, 1834).
 • W. furcillata (Menge, 1869).
 • W. inflexa (Westring, 1861).
 • W. karpinskii (O. P.-Cambridge, 1873).
 • W. kochi (O. P.-Cambridge, 1872).
 • W. mitrata (Menge, 1868).
 • W. monoceros (Wider, 1834).
 • W. nodosa (O. P.-Cambridge, 1873).
 • W. nudipalpis (Westring, 1851).
 • W. obtusa (Blackwall, 1836).
 • W. picetorum (Palmgren, 1976).
 • W. unicornis (O. P.-Cambridge, 1861).

 ***

 • Lengde = 1,7 – 2,6 mm
 • TmI = 0,5 – 0,6
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 2-2-1-1
 • Habitat: Tovmose.
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

  • Lengde = 2,6 – 3,5 mm
  • TmI = 0,6 – 0,7
  • TmIV = ja
  • Torneformel = 2-2-1-1
  • Habitat:
  • Norsk navn:
  • Svensk navn:
  • Dansk navn: –

***

  • Lengde = 2,0 – 2,7 mm
  • TmI = 0,4 – 0,5
  • TmIV = ja
  • Torneformel = 2-2-1-1
  • Habitat: Tovmose.
  • Norsk navn:
  • Svensk navn:
  • Dansk navn: –

***

 •  Lengde = 2,5 – 3,0 mm
 • TmI = 0,5 – 0,6
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 2-2-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

 •  Lengde = 1,7 – 2,2 mm
 • TmI = 0,4 – 0,5
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 2-2-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

 • Lengde =
 • TmI =
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 2-2-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

 • Lengde = 2,5 – 3,2 mm
 • TmI = 0,45 – 0,55
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 2-2-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

 •  Lengde = 1,8 – 3,1 mm
 • TmI = 0,6 – 0,7
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 2-2-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Zornella

Våre arter:

 • Zornella cultrigera (L. Koch, 1879).

***

 • Lengde = 3,0 – 3,5 mm
 • TmI = 0,6 – 0,7
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 2-2-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

%d bloggere like this: