Linyphiidae N-R

Edderkoppfamilien Linyphiidae, er vår desidert største edderkoppfamilie med mer enn 250 registrerte arter i Norge. Jeg regner med å finne og kunne presentere bilder av mange arter fremover, og for å senke nedlastingstiden har jeg valgt å dele inn familien i alfabetisk ordnede avsnitt. Under finner du lenker til de ulike avsnittene.

A-D *** E-I *** J-M *** N-R *** S-Z

***

 

Linyphiidae

NOPQR

***

Disse artene finner du bilde av her:

 • Neriene clathrata (mf).
 • Neriene montana (mf).
 • Neriene peltata (mf).
 • Neriene radiata (mf).
 • Notioscopus sarcinatus (mf).
 • Nusoncus nasutus (mf).
 • Obscuriphantes obscurus (m_).
 • Oedothorax agrestis (mf).
 • Oedothorax gibbosus (_f).
 • Oedothorax retusus (mf).
 • Oreoneta frigida (mf).
 • Oreonetides vaginatus (mf).
 • Palliduphantes pallidus (mf).
 • Pelecopsis elongata (mf).
 • Pelecopsis mengei (m_).
 • Pelecopsis radicicola (_f).
 • Pityohyphantes phrygianus (m_).
 • Pocadicnemis pumila (m_).
 • Poeciloneta variegata (_f).
 • Porrhomma convexum (_f).
 • Porrhomma micropthalmum (_f).
 • Porrhomma montanum (mf).
 • Porrhomma pallidum (mf).
 • Porrhomma pygmaeum (mf).

***

Slekt: Neriene

Våre arter:

 • Neriene clathrata (Sundevall, 1830).
 • N. emphana (Walckenaer, 1842).
 • N. montana (Clerck, 1757).
 • N. peltata (Wider, 1834).
 • N. radiata (Walckenaer, 1842).

***

 • Lengde = 3,4 – 5,0 mm
 • TmI = 0,2 – 0,3
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat: Lyng og bunnvegetasjon.
 • Norsk navn: Vanlig mattevever (ikke offisielt)
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: Krat-baldakinspinder

***

 • Lengde = 4,0 – 7,4 mm
 • TmI = 0,2 – 0,3
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat: Busker, trær og lyng.
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

 • Lengde = 2,2 – 3,7 mm
 • TmI = 0,2 – 0,3
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat: Busker, trær og lyng.
 • Norsk navn: Liten mattevever (ikke offisielt)
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

 • Lengde = 3,5 – 6,5 mm
 • TmI = 0,1 – 0,2
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat: Lyng og bunnvegetasjon.
 • Norsk navn: Kuppelmattevever (ikke offisielt)
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Notioscopus

Våre arter:

 • Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1872).

***

 • Lengde = 1,7 – 2,3 mm
 • TmI = 0,6 – 0,7
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-1-1
 • Habitat: I torvmose, svært fuktig.
 • Norsk navn: Vanlig myrdvergedderkopp (uoff.)
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Nusoncus

Våre arter:

 • Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925).

***

 • Lengde = 1,0 – 2,0 mm
 • TmI = 0,6
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 1-1-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

Slekt: Obscuriphantes

Våre arter:

 • Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841).

***

 • Lengde = 1,8 – 2,4 mm
 • TmI = 0,5 – 0,6
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

Slekt: Oedothorax

Våre arter:

 • Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853).
 • O. apicatus (Blackwall, 1850).
 • O. fuscus (Blackwall, 1834).
 • O. gibbosus (Blackwall, 1841).
 • O. retusus (Westring, 1851).

***

 • Lengde = 2,0 – 3,0 mm
 • TmI = 0,6 – 0,7
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 2-2-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

 • Lengde = 2,0 – 3,2 mm
 • TmI = 0,6 – 0,7
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 2-2-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

 • Lengde = 2,0 – 3,0 mm
 • TmI = 0,5 – 0,6
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 2-2-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

Slekt: Oreoneta

Våre arter:

 • Oreoneta frigida (Thorell, 1872).
 • O. sinuosa (Tullgren, 1955)
 • O. tatrica (Kulczyn’ski, 1915).

***

 • Lengde = 2,7 – 4,0 mm
 • TmI = 0,6 – 0,7
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

Slekt: Oreonetides

Våre arter:

 • Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872).

***

 • Lengde = 3,0 – 3,8 mm
 • TmI = 0,3 – 0,4
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

Slekt: Palliduphantes

Våre arter:

 • Palliduphantes antroniensis (Schenkel, 1933).
 • P. ericaeus (Blackwall, 1853).
 • P. pallidus (O. P.-Cambridge, 1871).

***

 • Lengde = 1,6 – 2,3 mm
 • TmI = 0,1 – 0,2
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

Slekt: Pelecopsis

Våre arter:

 • Pelecopsis elongata (Wider, 1834).
 • P. mengei (Simon, 1884).
 • P. parallela (VU), (Wider, 1834).
 • P. radicicola (L. Koch, 1872).

***

 • Lengde = 1,4 – 2,5 mm
 • TmI = 0,6 – 0,7
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 0-0-0-0/1-1-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

 • Lengde = 1,8 – 2,3 mm
 • TmI = 0,8 – 0,9
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 0-0-0-0/1-1-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

 • Lengde = 1,3 – 1,6 mm
 • TmI = 0,7 – 0,8
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 0-0-0-0/1-1-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

Slekt: Pityohyphantes

Våre arter:

 • Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836).

***

 • Lengde = 4,0 – 6,0 mm
 • TmI = 0,2 – 0,3
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn: Granmattevever (ikke offisielt)
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: Prikket baldakinspinder.

*** 

Slekt: Pocadicnemis

Våre arter:

 • Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841).

***

 • Lengde = 1,6 – 2,2 mm
 • TmI = 0,8 – 0,9
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 1-1-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

 ***

Slekt: Poeciloneta

Våre arter:

 • Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841).

***

 • Lengde = 2,0 – 3,0 mm
 • TmI = 0,7
 • TmIV = ?
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

Slekt: Porrhomma

Våre arter:

 • Porrhomma campbelli (F. O. P.-Cambridge, 1894).
 • P. convexum (Westring, 1851).
 • P. egeria (Simon, 1884).
 • P. microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871).
 • P. microps (Tretzel, 1956).
 • P. montanum (Jackson, 1913).
 • P. oblitum (O. P.-Cambridge, 1871).
 • P. pallidum (Jackson, 1913).
 • P. pygmaeum (Blackwall, 1834).

***

 • Lengde = 2,2 – 3,2 mm
 • TmI = 0,4 – 0,5
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

 • Lengde = 1,6 – 2,1 mm
 • TmI = 0,3 – 0,4
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

 • Lengde = 1,5 – 2,2 mm
 • TmI = 0,3 – 0,4
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

 • Lengde = 1,6 – 2,2 mm
 • TmI = 0,3 – 0,4
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

 • Lengde = 1,6 – 2,5 mm
 • TmI = 0,3 – 0,4
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat: Ved sump, våtmark.
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

%d bloggere like this: