Linyphiidae E-I

Edderkoppfamilien Linyphiidae, er vår desidert største edderkoppfamilie med mer enn 250 registrerte arter i Norge. Jeg regner med å finne og kunne presentere bilder av mange arter fremover, og for å senke nedlastingstiden har jeg valgt å dele inn familien i alfabetisk ordnede avsnitt. Under finner du lenker til de ulike avsnittene.

A-D *** E-I *** J-M *** N-R *** S-Z

***

 

Linyphiidae

EFGHI

***

Disse artene finner du bilde av her:

 • Entelecara acuminata (mf).
 • Entelecara congenera (m_).
 • Erigone arctica (_f).
 • Erigone atra (_f).
 • Erigone dentipalpis (mf).
 • Erigone tirolensis (_f).
 • Erigonella hiemalis (mf).
 • Erigonella ignobilis (mf).
 • Floronia bucculenta (_f).
 • Gnathonarium dentatum (mf).
 • Gonatium rubellum (_f).
 • Gonatium rubens (mf).
 • Gongylidiellum latebricola (mf).
 • Gongylidium rufipes (mf).
 • Helophora insignis (_f).
 • Hilaira nubigena (_f).
 • Hypomma bituberculatum (mf).
 • Hypomma cornutum (_f).
 • Improphantes decora (mf).
 • Incestophantes crucifer (mf).

***

Slekt: Entelecara

Våre arter:

 • Entelecara acuminata (Wider, 1834).
 • E. congenera (O. P.-Cambridge, 1879).
 • E. erythropus (Westring, 1851) .
 • E. flavipes (VU), (Blackwall, 1834).
 • E. media (Kulczyn’ski, 1887).

***

 

 • Lengde = 1,7 – 2,4 mm
 • TmI = 0,4 – 0,5
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 2-2-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

 • Lengde = 1,7 – 2,2 mm
 • TmI = 0,4 – 0,6
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 2-2-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

Slekt: Erigone

Våre arter:

 • Erigone arctica (White, 1852).
 • E. atra (Blackwall, 1833).
 • E. dentigera (O. P.-Cambridge, 1874).
 • E. dentipalpis (Wider, 1834).
 • E. longipalpis (Sundevall, 1830).
 • E. promiscura (O. P.-Cambridge, 1873).
 • E. psychrophila (Thorell, 1871).
 • E. svenssoni (Holm, 1975).
 • E. tirolensis (L. Koch, 1872).
 • E. welchi (Jackson, 1911).

***

 • Lengde = 2,5 – 3,6 mm
 • TmI = 0,4 – 0,5
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-1
 • Habitat:
 • Norsk navn: Nordlig piggdvergedderkopp.
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: Stranddværgedderkopp.

***

 • Lengde = 1,8 – 2,8 mm
 • TmI = 0,3 – 0,4
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

*** 

 • Lengde = 1,8 – 2,6 mm
 • TmI = 0,4 – 0,5
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

 • Lengde = 2,1 – 2,8 mm
 • TmI = 0,4 – 0,5
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

Slekt: Erigonella

Våre arter:

 • Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841).
 • E. ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871).

***

 • Lengde = 1,4 – 1,8 mm
 • TmI = 0,5
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-1-1
 • Habitat: Torvmose – myr.
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

 • Lengde = 1,0 – 2,0 mm
 • TmI = 0,4 – 0,5
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-1-1
 • Habitat: Torvmose – myr.
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Floronia

Våre arter:

 • Floronia bucculenta (Clerck, 1757).

 ***

 • Lengde = 4,0 – 5,0 mm
 • TmI = 0,2 – 0,3
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat: Lyng og bunnvegetasjon.
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Gnathonarium

Våre arter:

 • Gnathonarium dentatum (Wider, 1834).

***

 • Lengde = 2,2 – 3,0 mm
 • TmI = 0,6 – 0,7
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 2-2-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn:

***

Slekt: Gonatium

Våre arter:

 • Gonatium paradoxum (VU), (L. Koch, 1869).
 • G. rubellum (Blackwall, 1841).
 • G. rubens (Blackwall, 1833).

***

 • Lengde = 2,5 – 3,4 mm
 • TmI = 0,8 – 0,9
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 1-1-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

 • Lengde = 2,0 – 3,2 mm
 • TmI = 0,8
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 1-1-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Gongylidiellum

Våre arter:

 • Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871).
 • G. murcidum (Simon, 1884).
 • G. vivum (O. P.-Cambridge, 1875).

***

 • Lengde = 1,3 – 1,9 mm
 • TmI = 0,6
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-1-1
 • Habitat: Mose og gress i fuktige områder.
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Gongylidium

Våre arter:

 • Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758).

***

 
 
 
 
  
 •  Lengde = 2,5 – 3,7 mm
 • TmI = 0,7 – 0,8
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 2-2-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

Slekt: Helophora

Våre arter:

 • Helophora insignis (Blackwall, 1841).

***

 • Lengde = 3,0 – 4,0 mm
 • TmI = 0,6 – 0,7
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat: Mose og gress i fuktige områder.
 • Norsk navn: Buskmattevever (ikke offisielt)
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Hilaira

Våre arter:

 • Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871).
 • H. herniosa (Thorell, 1875).
 • H. nubigena (Hull, 1911).
 • H. pervicax (Hull, 1908).

***

 • Lengde = 3,0 – 5,3 mm
 • TmI = 0,7 – 0,8
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn: –
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Hypomma

Våre arter:

 • Hypomma bituberculatum (Wider, 1834).
 • H. cornutum (NT), (Blackwall, 1833).
 • H. fulvum (Bösenberg, 1902).

***

 

 • Lengde = 2,2 – 3,0 mm
 • TmI = 0,6 – 0,7
 • TmIV = ja
 • Torneformel = 0-0-0-0 / 1-1-1-1
 • Habitat: Funnet på plantevegetasjon ved tjern.
 • Norsk navn: –
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

 • Lengde = 1,9 – 2,9 mm
 • TmI = 0,8 – 0,9
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 0-0-0-0 / 1-1-1-1
 • Habitat:
 • Norsk navn: –
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Improphantes

Våre arter:

 • Improphantes complicatus (Emerton, 1882).
 • I. decolor (Westring, 1861).

***

 • Lengde = 2,3 – 2,6 mm
 • TmI = 0,1 – 0,2
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat:
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

Slekt: Incestophantes

Våre arter:

  • Incestophantes crucifer (Menge, 1866).
  • I. kochiellus (Strand, 1900).

***

 

 • Lengde = 1,8 – 2,5 mm
 • TmI = 0,15 – 0,2
 • TmIV = nei
 • Torneformel = 2-2-2-2
 • Habitat: Lyng og bunnvegetasjon.
 • Norsk navn:
 • Svensk navn:
 • Dansk navn: –

***

%d bloggere liker dette: