Gnaphosidae

Flatbukedderkopper

Vi har 47 arter i Gnaphosidae-familien i Norge, fordelt på 11 slekter. Her følger en oversikt over hvilke norske arter vi har i denne familien, og evt. arter man i tillegg kan forvente å finne (blå farge). For begge kjønn av hver art, angis dato og månedstall for den perioden de finnes som voksne individer. Grunnlaget for tidsangivelsene er hentet fra Sven Almquists bøker ”Swedish Araneae“.

***

 • Artsnavn:                                    Voksen  ♂                Voksen ♀
 • Species:                                         Adult      ♂                 Adult     ♀
 • ______________________________________________
 • Callilepis nocturna.                    15/05 – 15/07          25/05 – 15/10
 • Drassodes cupreus.                    15/04 – 30/06          25/04 – 15/11
 • D. lapidosus.                                  no data
 • D. pubescens.                                01/05 – 30/06         15/05 – 15/09
 • D.  villosus.                                     15/05 – 15/06          01/06 – 10/10
 • Drassyllus lutetianus.                15/05 – 30/06         15/05 – 31/08
 • D. praeficus.                                   15/05 – 10/07         15/05 – 31/08
 • D. pumilus.                                      01/05 – 10/08        01/05 – 10/08
 • D. pusillus.                                       15/05 – 10/07        15/05 – 10/09
 • Echemus angustifrons.              15/05 – 15/06         25/05 – 15/08
 • Gnaphosa bicolor.                       25/04 – 10/07        all year
 • G. lapponum.                                 01/06 – 15/08         01/06 – 15/09
 • G. leporina.                                     15/05 – 10/10         all year                                   
 • G. lucifuga.                                      15/05 – 10/10         25/05 – 31/10
 • G. microps.                                      01/06 – 31/08        01/06 – 31/08
 • G. montana.                                    25/04 – 15/08        25/04 – 15/10
 • G. muscorum.                                 25/05 – 31/10        25/05 – 31/10
 • G. nigerrima.                                  25/04 – 31/07        01/06 – 31/10
 • G. orites.                                           25/05 – 31/08        25/05 – 31/08
 • G. sticta.                                           01/06 – 31/08        01/06 – 31/08
 • Haplodrassus cognatus.           25/05 – 10/07        01/06 – 10/09
 • H. minor.                                          25/05 – 31/08        25/05 – 31/08
 • H. moderatus.                                15/05 – 15/07        all year
 • H. signifer.                                       01/05 – 10/07       15/05 – 30/09
 • H. silvestris.                                    01/05 – 15/07        all year
 • H. soerenseni.                                15/05 – 10/07        25/05 – 31/08                                  
 • H. umbratilis.                                 15/05 – 10/07        25/05 – 30/09
 • Micaria aenea.                               25/05 – 31/08       25/05 – 31/08
 • M. alpina.                                         01/06 – 31/07       01/06 – 31/07
 • M. formicaria.                                15/05 – 10/07       25/05 – 31/08
 • M. fulgens.                                       15/05 – 30/06       15/05 – 10/09
 • M. nivosa.                                        01/04 – 31/10        15/05 – 31/10
 • M. pulicaria.                                   15/04 – 15/09       15/04 – 30/09
 • M. silesiaca.                                    01/06 – 31/07       01/06 – 31/07
 • M. subopaca.                                  25/04 – 30/06      01/05 – 31/08
 • M. tripunctata.                              01/06 – 31/07       01/06 – 31/07
 • Phaeocedus braccatus.              15/05 – 15/07        25/05 – 15/10
 • Poecilochroa variana.                01/06 – 31/07       01/06 – 31/07
 • Scotophaeus blackwalli.            all year                     all year
 • S. quadripunctatus.                      15/04 – 31/08       15/04 – 31/08
 • Zelotes clivicola.                            25/04 – 10/09      all year
 • Z. electus.                                          15/04 – 10/09       15/04 – 15/10
 • Z. exiguus.                                         no data
 • Z. latreillei.                                       all year                     all year
 • Z. longipes.                                       15/05 – 30/11        15/05 – 30/11
 • Z. petrensis.                                      01/05 – 10/10       15/05 – 10/11
 • Z. puritanus.                                     no data
 • Z. subterraneus.                             01/04 – 10/09       25/04 – 30/09
 • ____________________________________________________

Disse artene finner du bilde av her:

 • Callilepis nocturna
 • Drassodes cupreus
 • Drassodes pubescens
 • Drassodes villosus
 • Echemus angustifrons
 • Gnaphosa bicolor
 • Gnaphosa lapponum
 • Gnaphosa leporina
 • Gnaphosa lucifuga
 • Gnaphosa montana
 • Gnaphosa muscorum
 • Haplodrassus signifer
 • Haplodrassus silvestris
 • Micaria aenea
 • Micaria nivosa
 • Micaria pulicaria
 • Micaria subopaca
 • Phaeocedus braccatus 
 • Zelotes clivicola.
 • Zelotes latreillei.
 • Zelotes petrensis.
 • Zelotes subterraneus.

***

Slekt: Callilepis

***

Slekt: Drassodes

***

***


***

Slekt: Echemus

 

***

Slekt: Gnaphosa

***

***

***

***

***

***

Slekt: Haplodrassus

***

Slekt: Micaria

***

***

***

***

Slekt: Phaeocedus

***

Slekt: Zelotes

***

***

***

%d bloggere liker dette: