Dictynidae

Dvergullspinnedderkopper

***

Vi har 12 arter i Dictynidae-familien i Norge, fordelt på 8 slekter. Her følger en oversikt over hvilke norske arter vi har i denne familien, og evt. arter man i tillegg kan forvente å finne (blå farge). For begge kjønn av hver art, angis dato og månedstall for den perioden de finnes som voksne individer. Grunnlaget for tidsangivelsene er hentet fra Sven Almquists bøker ”Swedish Araneae“.

 • Artsnavn:                                    Voksen  ♂                Voksen ♀
 • Species:                                         Adult      ♂                 Adult     ♀
 • ______________________________________________
 • Archaeodictyna consecuta.  25/05 – 10/08          25/05 – 10/08
 • Arctella lapponica.                   01/06 – 10/08          01/06 – 10/08
 • Argenna subnigra.                    15/05 – 30/06          25/05 – 30/09
 • Bromella falcigera.                          early summer and autumn
 • Cicurina cicur.                             all year                         all year
 • Dictyna arundinacea.              01/05 – 15/07           15/05 – 15/10
 • D. latens.                                       25/05 – 31/07          01/06 – 31/08
 • D. pusilla.                                       all year                        all year
 • D. palmgreni                                  
 • D. uncinata.                                  01/05 – 30/06          15/05 – 31/08
 • Emblyna mitis
 • Hackmania prominula.           01/06 – 31/07          01/06 – 31/07
 • Lathys humilis.                           25/04 – 10/10           25/05 – 31/10
 • L. nielseni.                                    01/05 – 31/07          01/05 – 31/07
 • Mastigusa arietina.                      all year                        all year
 • Mastigusa macrophthalma       all year                        all year
 • ____________________________________________________

Disse artene finner du bilde av her:

 • Dictyna arundinacea.
 • Dictyna latens.
 • Dictyna pusilla.
 • Dictyna uncinata.
 • Mastigusa macrophthalma.

Slekt: Dictyna

 • Hanner: 2,6 – 3,2 mm
 • Hunner: 2,7 – 3,9 mm
 • Norsk navn: Vanlig lyngedderkopp
 • Dansk navn: –
 • Svensk navn:

***

 • Hanner: 1,9-2,7 mm
 • Hunner: 2,4 – 3,0 mm
 • Norsk navn:
 • Dansk navn: –
 • Svensk navn:

***

 • Hanner: 1,9-2,5 mm
 • Hunner: 2,3 – 2,7 mm
 • Norsk navn:
 • Dansk navn: –
 • Svensk navn:

***

 • Hanner: 2,4 – 2,8 mm
 • Hunner: 2,6 – 3,0 mm
 • Norsk navn: Nordlig dvergullspinnedderkopp
 • Dansk navn: –
 • Svensk navn:

***

Slekt: Mastigusa

 

 • Hanner: 3,0 – 3,5 mm
 • Hunner: 3,0 – 3,5 mm
 • Norsk navn:
 • Dansk navn: –
 • Svensk navn:

***

%d bloggere liker dette: