Clubionidae

Sekkedderkopper

***

Vi har 18 arter i familien Sekkedderkopper, alle i slekten Clubiona, i Norge. Her følger en oversikt over hvilke norske arter vi har i denne familien, og evt. arter man i tillegg kan forvente å finne (blå farge). For begge kjønn av hver art, angis dato og månedstall for den perioden de finnes som voksne individer. Grunnlaget for tidsangivelsene er hentet fra Sven Almquists bøker ”Swedish Araneae“.

 • Artsnavn:                                    Voksen  ♂                Voksen ♀
 • Species:                                         Adult      ♂                 Adult     ♀
 • ______________________________________________
 • Clubiona brevipes.                     15/05 – 15/07          25/05 – 10/10
 • C. caerulescens.                           01/05 – 31/10          all year
 • C. comta.                                         all year                       all year
 • C. corticalis.                                  25/04 – 30/06         01/05 – 30/09
 • C. diversa.                                      25/05 – 31/08          all year
 • C. frisia.                                           all year                        all year
 • C. frutetorum.                              01/05 – 31/07           all year                              
 • C. genevensis.                              15/05 – 30/09           25/05 – 15/10
 • C. germanica.                              01/05 – 30/09           01/05 – 30/09
 • C. kulczynskii.                              01/06 – 31/07           01/06 – 31/08
 • C. lutescens.                                  all year                         all year
 • C. neglecta.                                   15/05 – 15/07            25/05 – 15/10
 • C. norvegica.                                all year                         all year
 • C. pallidula.                                   01/04 – 31/08           01/04 – 31/08
 • C. phragmitis.                                          spring and summer
 • C. reclusa.                                       01/05 – 10/08           all year
 • C. stagnatilis.                                all year                          all year
 • C. subsultans.                                all year                          all year
 • C. terrestris.                                   all year                          all year
 • C. trivialis.                                      all year                          all year
 • __________________________________________________

Disse artene finner du bilde av her:

 • Clubiona brevipes.
 • Clubiona caerulescens.
 • Clubiona comta.
 • Clubiona frutetorum.
 • Clubiona lutescens.
 • Clubiona pallidula.
 • Clubiona phragmitis.
 • Clubiona reclusa.
 • Clubiona stagnatilis.
 • Clubiona subsultans.
 • Clubiona terrestris.
 • Clubiona trivialis.

 ***

 Slekt: Clubiona

 • Hanner: 4,2 – 5,4 mm
 • Hunner: 4,7 – 6,1 mm
 • Norsk navn:
 • Dansk navn: –
 • Svensk navn:

***

 • Hanner: 6,4 – 7,4 mm
 • Hunner: 7,4 – 8,6 mm
 • Norsk navn:
 • Dansk navn: –
 • Svensk navn:

***

***

 • Hanner: 3,8 – 4,6 mm
 • Hunner: 5,1 – 8,0 mm
 • Norsk navn: Myrsekkeedderkopp
 • Dansk navn: –
 • Svensk navn:

***

 • Hanner: 5,1 – 5,9 mm
 • Hunner: 6,0 – 7,2 mm
 • Norsk navn: Myrsekkeedderkopp
 • Dansk navn: –
 • Svensk navn:

***

 • Hanner: 7,2 – 8,0 mm
 • Hunner: 8,9 – 10,5 mm
 • Norsk navn:
 • Dansk navn: –
 • Svensk navn:

***

 • Hanner: 5,6 – 8,7 mm
 • Hunner: 7,8 – 9,8 mm
 • Norsk navn:
 • Dansk navn: –
 • Svensk navn:

***

 • Hanner: 3,7 – 5,5 mm
 • Hunner: 6,5 – 8,1 mm
 • Norsk navn: Løvsekkeedderkopp
 • Dansk navn: –
 • Svensk navn:

***

 • Hanner: 5,3 – 6,3 mm
 • Hunner: 6,5 – 7,9 mm
 • Norsk navn:
 • Dansk navn: –
 • Svensk navn:

***

 • Hanner: 5,7 – 6,5 mm
 • Hunner: 6,4 – 7,4 mm
 • Norsk navn:
 • Dansk navn: –
 • Svensk navn:

***

 • Hanner: 5,8 – 6,8 mm
 • Hunner: 6,4 – 7,8 mm
 • Norsk navn:
 • Dansk navn: –
 • Svensk navn:

***

 • Hanner: 3,3 – 3,9 mm
 • Hunner: 3,6 – 4,6 mm
 • Norsk navn: Vanlig sekkeedderkopp
 • Dansk navn: –
 • Svensk navn:

***

%d bloggere liker dette: