Archive for the ‘ut på tur’ Category

Edderkoppåret 2012

Nye funn

Som i 2011 har det vært stor aktivitet fra mange flittige hender. Det har resultert i nok et godt edderkoppår for gamlelandet, med 17 nye arter på sjekklista (blant disse et par eldre funn). De nye artene fordeler seg på 6 familier, og 9 av artene tilhører familien Linyphiidae. Antall norske arter er nå 624. Antall grønne arter er 8 der tidligere funn av bl.a. Brun enke og Sort enke er inkludert. Det ble også gjort gjenfunn av bl.a. Aculepeira ceropegia og Hygrolycosa rubrofasciata.

Araneidae:

Araniella proxima, Per Furuseth.
Argiope bruennichi, Harald Bratli og Lars Ove Hansen.

Gnaphosidae:

Trachyzelotes pedestris, Glenn Halvor Morka.

Linyphiidae:

Araeoncus humilis, Magne Farlund.
Carorita limnaea, Tomas Husdal.
Erigone welchi, Tomas Husdal.
Hackmania prominula, Harald Løvbrekke.
Kikimora palustris, Arne Fjellberg.
Semljicola alticola, Tomas Husdal.
Semljicola caliginosus, Harald Løvbrekke.
Tibioploides arcuatus, Arne Fjellberg.
Trichopternoides thorelli, Magne Farlund.

Lycosidae:

Pirata tenuitarsis, Bjarte Aadland.

Salticidae:

Evarcha laetabunda, Arne Fjellberg.
Sitticus caricis, Magne Farlund.

Theridiidae:

Parasteatoda tepidariorum, Erling Hauge.
Robertus ungulatus, Bjarte Aadland.
Thymoites bellissimus, Arne Fjellberg.

For ytterligere opplysninger om nye funn viser jeg til sjekklista.

Ekspedisjon

Sommerens utflukt til Trøndelag ga bl.a. flere funn av Arctosa cinerea.

Edderkoppkrokens forum

Aktiviteten på Edderkoppkrokens forum har vært god også i år, og nettstedet lever i beste velgående. Det er blitt et ganske unikt oppslagsverk grunnet høyt faglig nivå og mange bilder med stadig bedre kvalitet. Medlemstallet har nå passert 300 og besøkstallene er jevnt høye. Mange nyter godt av arbeidet og dokumentasjonen som ligger ute på forumet. Ikke minst må det nevnes at koden for å knekke vanskelige slekter, særlig innen Linyphiidae, skjer fortløpende. Kvaliteten over illustrasjoner og ID-nøkler er imponerende god. Uten forkleinelse for andres bidrag, må Harald Løvbrekkes navn og innsats igjen nevnes spesielt i den sammenheng. En særlig takk til Glenn og Annie som i all hovedsak drifter forumet på en god måte, samt til de som bidrar som artskoordinatorer og gjør en ekstra innsats. Og ikke minst skal alle bidragsyterne takkes for sin deltakelse. Uten en jevn tilførsel av spørsmål og bilder, nye nøtter som skal knekkes, ville ikke nettstedet vært like levende. Forumet skapes av alle brukerne.

2012 – 2013

Takker alle medlemmene for å ha bidratt i året som går mot slutten og ønsker dere et godt år i 2013. Om vi i 2013 klarer å matche de siste tre års eventyrlige nyfunn, med 25 nye arter i 2010, 20 nye arter i 2011 og 17 arter i 2012, skal godt gjøres. Men at vi vil finne nye arter også i 2013 er jeg sikker på. At antall nye funn går ned må antas å være en konsekvens av den aktive kartleggingen som pågår, men vi har nok enda mye å hente. Kanskje klarer vi et titalls nye også i 2013 i tillegg til den viktige edderkoppkartleggingen generelt.

Godt edderkoppår 2013!

tre nye arter på samme håving

Onsdag 13. juni gikk edderkoppturen til ei myr i Nome kommune i Telemark. Les videre

prosjekt eplehage 2011

Rapport

om feltforsøk i eplehage 2011. Les videre

Nok en ny art

Enoplognatha latimana

***

Den 21. juli håvet jeg en Enoplognatha latimana (fam. Theridiidae – kuleedderkopp) nær Bøelva i Bø kommune. Enoplognatha latimana har en dobbelgjenger Les videre

fellefangst-prosjekt

Fellefangst av edderkopper i Bø kommune, Telemark,

i perioden 22. mai til 17. juni 2010.

***

   

Antall feller, felletype og metode

Det ble benyttet åtte feller, parvis fordelt på fire stasjoner. Felletypen var flaskefelle, laget av halvannenliters brusflasker som ble plassert liggende nedi torvmose og hvor åpningen lå tilnærmet jevnt med marken. Les videre

en superdag på fjellet

For et drøyt halvår tilbake, 9. august 2009, gjorde kona og jeg en edderkopptur på Lifjell. Nærmere bestemt Røksbufjellet, en av tre sydvendte fjellknoker som ligger i Bø kommune. Les videre

fangstmetoder

Fangstmetoder

Bruk av fallfelle

Selv om fallfellene i det store og hele er like, vil måten de benyttes på kunne variere noe. Det er fordeler og ulemper knyttet til ulik anvendelse. Den største forskjellen går på om fallfellene skal ha et par centimeter vann i bunn eller ikke. Les videre

jakten på «nye» arter

De fleste «ekspedisjonene» har for min del vært av kort varighet men stor hyppighet. Og de har foregått i nærområdet her jeg bor. Minst mulig tid i bilen og mest mulig tid i felten, har vært rettesnoren for mine daglige og nattlige jaktturer etter edderkopper. Les videre

høstjakt etter edderkopper

Forrige lørdag, 17. oktober, var en aldeles strålende høstdag i Bø. Og med veslefrøkna på besøk, veslefrøkna som ikke er så lita lengre, snart 10 år, ble det for oss besteforeldre å pakke stormkjøkken og pølsemiddag i sekken og ta turen til skogs. Les videre

Pardosa hyperborea

Lørdag 26. september tok kona og jeg oss en høsttur opp på Lifjell, nærmere bestemt Nybufjellet og Klokksteintjønn. Tidvis bratt og strabasiøst, men med supert vær og flotte høstfarger. Les videre