Archive for the ‘generell info’ Category

Edderkoppåret 2012

Nye funn

Som i 2011 har det vært stor aktivitet fra mange flittige hender. Det har resultert i nok et godt edderkoppår for gamlelandet, med 17 nye arter på sjekklista (blant disse et par eldre funn). De nye artene fordeler seg på 6 familier, og 9 av artene tilhører familien Linyphiidae. Antall norske arter er nå 624. Antall grønne arter er 8 der tidligere funn av bl.a. Brun enke og Sort enke er inkludert. Det ble også gjort gjenfunn av bl.a. Aculepeira ceropegia og Hygrolycosa rubrofasciata.

Araneidae:

Araniella proxima, Per Furuseth.
Argiope bruennichi, Harald Bratli og Lars Ove Hansen.

Gnaphosidae:

Trachyzelotes pedestris, Glenn Halvor Morka.

Linyphiidae:

Araeoncus humilis, Magne Farlund.
Carorita limnaea, Tomas Husdal.
Erigone welchi, Tomas Husdal.
Hackmania prominula, Harald Løvbrekke.
Kikimora palustris, Arne Fjellberg.
Semljicola alticola, Tomas Husdal.
Semljicola caliginosus, Harald Løvbrekke.
Tibioploides arcuatus, Arne Fjellberg.
Trichopternoides thorelli, Magne Farlund.

Lycosidae:

Pirata tenuitarsis, Bjarte Aadland.

Salticidae:

Evarcha laetabunda, Arne Fjellberg.
Sitticus caricis, Magne Farlund.

Theridiidae:

Parasteatoda tepidariorum, Erling Hauge.
Robertus ungulatus, Bjarte Aadland.
Thymoites bellissimus, Arne Fjellberg.

For ytterligere opplysninger om nye funn viser jeg til sjekklista.

Ekspedisjon

Sommerens utflukt til Trøndelag ga bl.a. flere funn av Arctosa cinerea.

Edderkoppkrokens forum

Aktiviteten på Edderkoppkrokens forum har vært god også i år, og nettstedet lever i beste velgående. Det er blitt et ganske unikt oppslagsverk grunnet høyt faglig nivå og mange bilder med stadig bedre kvalitet. Medlemstallet har nå passert 300 og besøkstallene er jevnt høye. Mange nyter godt av arbeidet og dokumentasjonen som ligger ute på forumet. Ikke minst må det nevnes at koden for å knekke vanskelige slekter, særlig innen Linyphiidae, skjer fortløpende. Kvaliteten over illustrasjoner og ID-nøkler er imponerende god. Uten forkleinelse for andres bidrag, må Harald Løvbrekkes navn og innsats igjen nevnes spesielt i den sammenheng. En særlig takk til Glenn og Annie som i all hovedsak drifter forumet på en god måte, samt til de som bidrar som artskoordinatorer og gjør en ekstra innsats. Og ikke minst skal alle bidragsyterne takkes for sin deltakelse. Uten en jevn tilførsel av spørsmål og bilder, nye nøtter som skal knekkes, ville ikke nettstedet vært like levende. Forumet skapes av alle brukerne.

2012 – 2013

Takker alle medlemmene for å ha bidratt i året som går mot slutten og ønsker dere et godt år i 2013. Om vi i 2013 klarer å matche de siste tre års eventyrlige nyfunn, med 25 nye arter i 2010, 20 nye arter i 2011 og 17 arter i 2012, skal godt gjøres. Men at vi vil finne nye arter også i 2013 er jeg sikker på. At antall nye funn går ned må antas å være en konsekvens av den aktive kartleggingen som pågår, men vi har nok enda mye å hente. Kanskje klarer vi et titalls nye også i 2013 i tillegg til den viktige edderkoppkartleggingen generelt.

Godt edderkoppår 2013!

Edderkoppåret 2011

Nye funn Les videre

edderkoppåret 2010

Nye funn og utbredelseskartlegging. (For større skrift, trykk Ctrl + ).

Oppdateringer for nye arter på sjekklista 2010, vitner om et år med stor innsats. Den store aktiviteten resulterte i mange interessante, og en liten håndfull riktig oppsiktsvekkende, funn. Les videre

nye sider

Jeg har opprettet to nye sider/arkfaner. En som heter 6 palpebilder og en som heter 7 epigynbilder. Les videre

biogeografisk inndelte områder

Vi leser ofte at en art er holarktisk eller palearktisk, men hvilke områder omfattes av begrepene? Følg lenken og finn ut hvordan inndelingen er foretatt. Merk: nearktisk + palearktisk = holarktisk.

endringer på bloggen

Jeg holder på med å endre litt på bloggen, så om ting ikke er helt på plass eller slik du er vant til å se dem, kommer det i orden etter hvert. Det er siden Linyphiidae som skal deles opp i 3 eller 4 avsnitt. Har også merket at spaltebredden ikke alltid aksepterer bildebredden jeg har benyttet til nå, så bildene blir trolig skalert ned litt.

med rørtang og skrutrekker

I går var det «våronn» i Eikelund. Det skulle rakes og brennes. En jobb jeg overhodet ikke finner givende. Derfor hadde jeg lagt en plan og dro ei skikkelig lekse. Men min lange utredning overfor kona, om hvor mange interessante edderkopparter som ganske sikkert skjulte seg under løv og vissengult gress, Les videre