Amaurobiidae

Vinduedderkopper

***

Vi har 3 arter og 2 slekter i Amaurobiidae-familien i Norge. Her følger en oversikt over hvilke norske arter vi har i denne familien, og evt. arter man i tillegg kan forvente å finne (blå farge). For begge kjønn av hver art, angis dato og månedstall for den perioden de finnes som voksne individer. Grunnlaget for tidsangivelsene er hentet fra Sven Almquists bøker ”Swedish Araneae“.

***

 • Artsnavn:                                    Voksen  ♂                Voksen ♀
 • Species:                                         Adult      ♂                 Adult     ♀
 • ______________________________________________
 • Amaurobius fenestralis.          all year                       all year
 • A. similis.                                    all year                       all year
 • Arctobius agelenoides.            all year                       all year
 • ____________________________________________________

 Mrk: Begge amaurobiusartene har tilnærmet likt utseende, og identifisering må skje ved undersøkelse av hunnens epigyn eller hannens palper.

*** 

Disse artene finner du bilde av her:

 • Amaurobius fenestralis

Slekt: Amaurobius

Amaurobius fenestralis 2

 • Hanner: 5,7 – 7,5 mm
 • Hunner: 5,8 – 9,2 mm
 • Norsk navn: Vanlig vinduedderkopp
 • Dansk navn: Skovkartespinder
 • Svensk navn:

***

%d bloggere like this: