Edderkoppåret 2013

Nye funn

Etter flere år med eventyrlig mange nye funn ble det nesten bom stopp i 2013. Det har blitt utført mye nyttig utbredelseskartlegging av ivrige medlemmer, men kun 2 nye arter ble funnet. De fleste har nok regnet med at antall nyfunn på et tidspunkt ville falle, men at vi i 2013 skulle ende opp med bare 2 nyfunn var nok en liten overraskelse. At flere av edderkoppjegerne har fangstet lite i 2013 kan være en årsak. Men vi gleder oss over de nye artene som ble tatt.

Dictynidae:

Dictyna palmgreni, Arne Fjellberg

Pisauridae:

Dolomedes plantarius, Terje Blindheim og Kjell Magne Olsen

***

Vi fikk flere nye medlemmer i 2013 og aktiviteten på forumet har vært ganske bra, med gode besøkstall selv om det i perioder har vært få nye innlegg. Vi takker for alle bidrag og all deltagelse på forumet og håper det fortsetter inn i det nye året.

Ønsker alle et godt edderkoppår i 2014!

 

Vennligst hilsen Magne Farlund.

Reklame

Edderkoppåret 2012

Nye funn

Som i 2011 har det vært stor aktivitet fra mange flittige hender. Det har resultert i nok et godt edderkoppår for gamlelandet, med 17 nye arter på sjekklista (blant disse et par eldre funn). De nye artene fordeler seg på 6 familier, og 9 av artene tilhører familien Linyphiidae. Antall norske arter er nå 624. Antall grønne arter er 8 der tidligere funn av bl.a. Brun enke og Sort enke er inkludert. Det ble også gjort gjenfunn av bl.a. Aculepeira ceropegia og Hygrolycosa rubrofasciata.

Araneidae:

Araniella proxima, Per Furuseth.
Argiope bruennichi, Harald Bratli og Lars Ove Hansen.

Gnaphosidae:

Trachyzelotes pedestris, Glenn Halvor Morka.

Linyphiidae:

Araeoncus humilis, Magne Farlund.
Carorita limnaea, Tomas Husdal.
Erigone welchi, Tomas Husdal.
Hackmania prominula, Harald Løvbrekke.
Kikimora palustris, Arne Fjellberg.
Semljicola alticola, Tomas Husdal.
Semljicola caliginosus, Harald Løvbrekke.
Tibioploides arcuatus, Arne Fjellberg.
Trichopternoides thorelli, Magne Farlund.

Lycosidae:

Pirata tenuitarsis, Bjarte Aadland.

Salticidae:

Evarcha laetabunda, Arne Fjellberg.
Sitticus caricis, Magne Farlund.

Theridiidae:

Parasteatoda tepidariorum, Erling Hauge.
Robertus ungulatus, Bjarte Aadland.
Thymoites bellissimus, Arne Fjellberg.

For ytterligere opplysninger om nye funn viser jeg til sjekklista.

Ekspedisjon

Sommerens utflukt til Trøndelag ga bl.a. flere funn av Arctosa cinerea.

Edderkoppkrokens forum

Aktiviteten på Edderkoppkrokens forum har vært god også i år, og nettstedet lever i beste velgående. Det er blitt et ganske unikt oppslagsverk grunnet høyt faglig nivå og mange bilder med stadig bedre kvalitet. Medlemstallet har nå passert 300 og besøkstallene er jevnt høye. Mange nyter godt av arbeidet og dokumentasjonen som ligger ute på forumet. Ikke minst må det nevnes at koden for å knekke vanskelige slekter, særlig innen Linyphiidae, skjer fortløpende. Kvaliteten over illustrasjoner og ID-nøkler er imponerende god. Uten forkleinelse for andres bidrag, må Harald Løvbrekkes navn og innsats igjen nevnes spesielt i den sammenheng. En særlig takk til Glenn og Annie som i all hovedsak drifter forumet på en god måte, samt til de som bidrar som artskoordinatorer og gjør en ekstra innsats. Og ikke minst skal alle bidragsyterne takkes for sin deltakelse. Uten en jevn tilførsel av spørsmål og bilder, nye nøtter som skal knekkes, ville ikke nettstedet vært like levende. Forumet skapes av alle brukerne.

2012 – 2013

Takker alle medlemmene for å ha bidratt i året som går mot slutten og ønsker dere et godt år i 2013. Om vi i 2013 klarer å matche de siste tre års eventyrlige nyfunn, med 25 nye arter i 2010, 20 nye arter i 2011 og 17 arter i 2012, skal godt gjøres. Men at vi vil finne nye arter også i 2013 er jeg sikker på. At antall nye funn går ned må antas å være en konsekvens av den aktive kartleggingen som pågår, men vi har nok enda mye å hente. Kanskje klarer vi et titalls nye også i 2013 i tillegg til den viktige edderkoppkartleggingen generelt.

Godt edderkoppår 2013!

tre nye arter på samme håving

Onsdag 13. juni gikk edderkoppturen til ei myr i Nome kommune i Telemark. Fortsett å lese

Godt funn

Den 29. mai håvet jeg på og i kanten av ei myr ved Breiset nord i Sauherad kommune, Telemark. Ved å slå håven oppunder furukvister fanget jeg hjulveveren Aculepeira ceropegia. Arten er rødlistet som sårbar (VU). Fortsett å lese

Identifisering av Trochosa-artene

Fortsett å lese

sjeldent funn

Den 3. mars gjorde jeg et interessant edderkoppfunn i Bø kommune. Funnet ble gjort på ei gresstue ved Lonåa, og arten er kun funnet en gang tidligere i Norge, på Hvaler i 1936. Fortsett å lese

Edderkoppåret 2011

Nye funn Fortsett å lese

prosjekt eplehage 2011

Rapport

om feltforsøk i eplehage 2011. Fortsett å lese

ny art for Norge

Achaeridion conigerum

***

Den 24. august 2011 fant jeg en liten hunnedderkopp på kun 1,5 mm i Bø kommune, Telemark. Edderkoppen tilhører Familien Theridiidae og er eneste art i slekten Achaeridion. Den heter Achaeridion conigerum og er sjelden også i Europeisk sammenheng. Fortsett å lese

Nok en ny art

Enoplognatha latimana

***

Den 21. juli håvet jeg en Enoplognatha latimana (fam. Theridiidae – kuleedderkopp) nær Bøelva i Bø kommune. Enoplognatha latimana har en dobbelgjenger Fortsett å lese